Zapojte se
Loading


Studijní materiályPublikacevšechny >

Mediální příloha - časopis Téma 2018

V příloze se dočtete, jak Česká republika pomáhá ve světě. V Etiopii Češi zavádí moderní vyučovací metody, které učí učitele učit, aby si žáci něco z výuky odnesli i pro svůj budoucí život. Alžběta Stropnická

Příloha Česko pomáhá (Deník, říjen 2017)

Čtvrtstoletí české pomoci Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Z těchto nadšenců vyrostla společnost Člověk v tísni s osmnácti sty

10 mýtů o migraci

„Migrace je jednosměrný proces, který probíhá z globálního Jihu na globální Sever. Rozvinuté země na Severu zaplavuje příliv migrantů z globálního jihu,“ to jeden z nepravdivých mýtů. Co když se na tvrzení podíváme

Analýzyvšechny >

Migrace ze Subsaharské Afriky: historický vývoj a současné trendy

Analýza shrnuje historický vývoj a současné trendy migrace obyvatel zemí Subsaharské Afriky. Soustředí se na to, odkud a kam lidé migrují, z jakých důvodů a co říkají fakta. Analýza vznikla v rámci projektu podpořeného

Mediální pokrytí nejméně rozvinutých zemí (LDC) a související zahraniční rozvojové spolupráce v médiích v České republice 2015–2016

Analýza základních charakteristik mediálního pokrytí s důrazem na hlavní média/novináře, témata, aktéry přítomné ve zpravodajství a vybrané zpravodajské hodnoty. Srovnání výsledků analýzy Mediální pokrytí nejméně rozvinutých

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem. 

E-learningvstup >

Jak psát o rozvojových tématech

Tento e-learning je určen nejen novinářům, kteří chtějí psát o rozvojové spolupráci a nejsou v této oblasti zkušenými autory, ale i širší veřejnosti a studentům se zájmem o tuto tematiku.

Více >

Vstoupit >

E-learningový kurz vznikl v rámci projektu V4 Aid - United Support for Millenium Development Goals podpořeného z fondů Evroposké unie.

Knihovnyvšechny >

Knihovna NaZemi

Knihovna se zaměřuje na témata fair trade, globálního rozvojového vzdělávání či odpovědné spotřeby a v současné době obsahuje cca 1000 českých a cizojazyčných knih, studií, souborů aktivit, stolních her, DVD a dalších materiálů. Adresa:

Knihovna Multikulturního centra Praha

Knihovna MKC Praha nabízí informace o multikulturním soužití v České republice a jiných částech světa. Je určena laické i odborné veřejnosti. Adresa: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), Praha 1, 3.patro (vchod naproti Lucerna Music Baru) Otevírací

Africké informační centrum

AIC shromažďuje publikace, periodika a audio-vizuální média o zemích Afriky ze všech oblastí společenského zájmu převážně v anglickém jazyce, ale i češtině, francouzštině a některých afrických jazycích. Fond knihovny v současnosti

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz