Loading


Soutěž magisterských a bakalářských prací

Po náročném a těžkém rozhodování doporučil tým hodnotitelů do užšího kola nejlepší bakalářské a magisterské práce přihlášené do naší soutěže. Z těchto prací pak porota vybrala vítěze a těmi jsou:

Kategorie bakalářských prací:

1. Ficek František

Téma: Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži

2. Křečková Michaela

Téma: Tíživé životní situace filipínských domestic helpers v hongkongských domácnostech jako zdroj osobnostního růstu

3. Zajíčková Kateřina

Téma: Význam a funkce sexuálního násilí během války: případová studie DRC

Kategorie magisterských prací:

1. Mrázová Michala

Téma: Pracovní podmínky v rozvojových zemích: vliv mezinárodních organizací  

2. Šebánková Lucie

Téma: Rozvojová spolupráce a good governance  

3. Bursová Katarína

Téma: Investice do obnovitelných zdrojů v subsaharské Africe

Práce byly hodnoceny v kategoriích praktický přínos práce, kvalita zpracovaného tématu, originalita a novost tématu práce, náročnost tématu a inovativní přístup ke zkoumané problematice. Všechny přihlášené práce je třeba ocenit pro vysokou úroveň zpracování, která se projevila také v závěrečném tuhém boji o vítězné stupně. Z toho důvodu bychom rádi vyzvali všechny zúčastněné, aby zvážili zpracování jejich práce do 5-8 stránkové analýzy. Připravené analýzy budou ohodnoceny autorským honorářem a uveřejněny na webu Rozvojovky.

Pro více informací ohledně přípravy analýz prosím kontaktujte Kateřinu Gabrielovou na katerina.gabrielova@clovekvtisni.cz nebo na 739320314. Všichni výherci byli informováni emailem. Děkujeme všem soutěžícím za účast!

Děkujeme také sponzorům soutěže a výher za podporu - Centrum Foto Škoda a Týdeník Respekt.

 

 

 

O nás

Informační zdroje

Studijní materiály

Kampaně a projekty

(C) 2011 ROZVOJOVKA
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz