Zapojte se
Loading


Příloha Česko pomáhá (Deník, říjen 2017)

Foto: Tereza Hronová

Čtvrtstoletí české pomoci

Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Z těchto nadšenců vyrostla společnost Člověk v tísni s osmnácti sty zaměstnanci pracujících ve 32 zemích.

„Začalo to obyčejnou lidskou potřebou pomáhat. Parta kamarádů přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže a doručí potraviny, léky, oblečení… do Sarajeva, Čečenska, Afghánistánu. Neplánovali jsme, odpovídali jsme na potřeby, výzvy, volání. O čtvrtstoletí později jsme dynamickou profesionální organizací,“ říká ředitel Šimon Pánek.

Od svého vzniku Člověk v tísni zanechal českou stopu v 54 zemích a pomohl více než 18 milionům lidí. Působí v místech válečných konfliktů či dlouhodobých krizí. Aktuálně podporuje chudé v Afghánistánu, na Filipínách, v Angole, Kongu nebo v Moldavsku. Pracuje ve všech prioritních zemích české zahraniční rozvojové spolupráce. Například v Kambodži díky české pomoci místní zedníci postavili téměř deset tisíc bioplynáren a významně se zlepšilo zdravotnictví a boj s podvýživou. V Gruzii Češi podporují občanskou společnost i zemědělská družstva. V Etiopii mění vzdělávací systém a tisíce učitelů školí v moderních vyučovacích metodách.

Zcela výjimečné postavení má dnes Člověk v tísni například na Ukrajině, kde pomáhá na obou stranách konfliktu nebo v Sýrii, kde mu britská vláda svěřila vedení konsorcia humanitárních organizací a projekt v objemu 30 milionů liber. V rozvojové pomoci poskytované ve dvaceti zemích se dnes zaměřuje hlavně na předávání know-how a podporu nejzranitelnějších obyvatel, které učí čelit nepříznivým přírodním a společenským podmínkám a rozvíjí jejich schopnost pomoci si dál sami. Člověk v tísni ovšem pracuje také v České republice – pořádá festival Jeden svět nebo pomáhá chudým ve vyloučených lokalitách.

12345...6>

10 mýtů o migraci

„Migrace je jednosměrný proces, který probíhá z globálního Jihu na globální Sever. Rozvinuté země na Severu zaplavuje příliv migrantů z globálního jihu,“ to jeden z nepravdivých mýtů. Co když se na tvrzení podíváme

Ženy ve světě

Ženy jsou hybatelkami rozvoje. Posilování jejich role vede na základě mnoha výzkumů ke zlepšení kvality života celých rodin. Postupné odstraňování nerovností napomáhá k lepšímu vzdělání dívek a následně i k jejich lepší uplatnitelnosti

Příloha Češi ve světě (MF DNES, říjen 2016)

Uprostřed africké Angoly jsem se setkala s Luidmilou, která je sice Angolanka jak poleno, ale mluví krásnou češtinou. Studovala totiž v Praze. Chutnaly jí knedlíky a ráda vzpomíná na Karlův most. Ve „velkém“

Příloha Ženy mění svět (časopis Glanc, 2016)

Ženy jsou ty, které mění celou komunitu. Ženy tvoří polovinu populace, přesto se na ně občas zapomíná. Matky, babičky i dcery jsou hnací sílou rozvoje a v boji s chudobou hrají klíčovou roli. Praxe ukazuje, že věta "vzdělej

Nejlepší zprávy ze světa

Už 9. září, se české organizace podruhé připojí k úspěšné dánské informační kampani World´s Best News, která usiluje o zvyšování povědomí široké veřejnosti o pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Výzkum veřejného mínění: Mýty v rozvojové spolupráci

Výzkum veřejného mínění agentury STEM-MARK ukázal, co si česká veřejnost myslí o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Průzkum byl zaměřen na již zmíněné mýty o rozvojové spolupráci a je tak vodítkem k jejich vyvracení.

Příloha ke Světovému dni toalet (Týden, listopad 2015)

Kolik životů dokáže zachránit obyčejný záchod? Kolik lidí na světě nemá vlastní toaletu a kolik vůbec žádnou? Proč vlastně chudí nemají záchody? A jak se tento problém řeší v Indii, Etiopii nebo Angole?

Nourishing next generation minds and bodies

Informativní diář o podvýživě, o tom, jak krade příležitosti lidem po celém světě, o tom, co ji způsobuje i o tom, jak s ní bojovat.

foto: Iva Zímová

Příloha o migraci (Reportér, srpen 2015)

Jak souvisí pomoc v rozvojových zemích s prevencí migrace? K tomu se v rozhovoru vyjádřil Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů. Dále v příloze najdete článek o dopadu syrské války na děti nebo o české pomoci v Afghánistánu.

12345...6>

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM