Zapojte se
Loading


Publikace Rozvojovky

Tereza Hronová

Příloha Turistou v rozvojovém světě (Ekonom, 2010)

Příloha vychází v rámci projektu To Act You Have to Know, finančně podpořeného z fondů Evropské unie a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce. Za obsah nese plnou zodpovědnost společnost

Příloha Volný čas jinak (LN 2008)

Už máte plán na víkend? V chudých zemích si tuto otázku obvykle nepokládají, přesto se i oni chtějí ve svém volnu odreagovat

Pákistánská cihelna foto: Alžběta Jungrová

Dětská práce - příčiny, souvislosti, důsledky a řešení

V rámci kampaně Stop dětské práci přinášíme unikátní publikaci o dětské práci. Najdete v ní grafy, čísla, ale především rozhovory a články o dětské práci na tabákových plantážích, v dolech, v zemědělství, v domácnosti,

Těžba soli v Kambodži, foto: Tereza Hronová

Kampaň Stop dětské práci – je lepší chodit

Kampaň Stop dětské práci – je lepší chodit do školy vytvořila Akční plán pro firmy. Publikace představuje základní principy a návody do praxe pro ty firmy, které umísťují svoje provozy do rozvojových zemí nebo spolupracují s tamními

Voda, foto: Iva Zímová

Mediální analýza: Rozvojový světa a rozvojová spolupráce v českých médiích

Jedno přísloví říká, že moucha ve vlastním oku je horší než zemětřesení v Číně. O mouše ve vlastním oku se dozvíte sami od sebe, o zemětřesení v Číně vás ale ve většinou musejí informovat média. Stejně jako o rozvojových

Region Somali, Etiopie. foto: Jan Mrkvička

Migrace a rozvoj

Souvislost mezi migrací a rozvojem je zřejmá – stupeň rozvoje země jasně ovlivňuje to, jestli z této země, případně do ní budou lidé migrovat. Od počátku devadesátých let začali odborníci navíc upozorňovat na přínos migrace

Nedostatek vody trápí Etiopii, foto: archiv PIN

Globální změny podnebí

Spalování ropy, uhlí či zemního plynu a některé další průmyslové výroby zvyšují koncentraci takzvaných skleníkových plynů ve vzduchu – a kvůli tomu zase stoupá teplota. Vědci spočetli, že větší výkyv podnebí by podstatně

Chození pro vodu  - typicky ženská práce, foto: Alliance 2015

Gender a rozvojový svět

Gender je alternativa termínu pohlaví. Odráží skutečnost, že vlastnosti a chování připisované mužům a ženám jsou vytvářené společností, nikoliv dané biologicky. To je patrné z toho, jak se pozice a role mužů a žen liší v různých

Pomoc v domácnosti, foto: Tereza Hronová

Dětská práce

Dětská práce je definována jako práce vykonávaná dítětem mladším 18 let. O dětské práci hovoříme, pokud děti pracují na úkor svého vzdělání. Nezáleží přitom, jestli dítě za práci pobírá mzdu nebo ne, jestli pracuje „pouze“

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM