Zapojte se
Loading


Příloha Mobily mění svět (MF DNES 2014)

Mobil využíváme v práci, voláme svým blízkým. Neumíme si už představit doby, kdy jsme ho neměli, nebo když nám vypadl signál. To už se dnes stává jen zřídka. Mobilní pokrytí je totiž všude. Volala jsem domů z konžsko-rwandských hranic, z íránské pouště i kambodžského ostrova bez elektřiny. Aby ne, když telefon mají všichni. Jen v Česku máme podle Světové banky 127 mobilů 100 obyvatel a třeba v Guatemale, Libyi nebo Botswaně jich mají ještě víc.

Díky dobrému signálu a dostupnosti levných přístrojů můžou mobily pomáhat. Spojují vesnici s městem. Chudí farmáři se můžou díky telefonu dozvídat aktuální ceny na trhu nebo předpověď počasí. Díky mobilu kambodžské maminky pečují lépe o novorozence – poslouchají totiž vzkazy, které jim radí ve výchově. Díky mobilu senegalské děti z odlehlých vesnic mají rodný list. Jenže k výrobě telefonů jsou potřeba vzácné kovy těžené také ve válečných oblastech Afriky. Kvanta staré toxické elektroniky pak recyklují a likvidují v Číně. Mobily zkrátka mění svět. K lepšímu i k horšímu. Víc se dočtete v této příloze.

12345...6>

Mediální příloha - časopis Téma 2018

V příloze se dočtete, jak Česká republika pomáhá ve světě. V Etiopii Češi zavádí moderní vyučovací metody, které učí učitele učit, aby si žáci něco z výuky odnesli i pro svůj budoucí život. Alžběta Stropnická

Foto: Tereza Hronová

Příloha Česko pomáhá (Deník, říjen 2017)

Čtvrtstoletí české pomoci Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Z těchto nadšenců vyrostla společnost Člověk v tísni s osmnácti sty

10 mýtů o migraci

„Migrace je jednosměrný proces, který probíhá z globálního Jihu na globální Sever. Rozvinuté země na Severu zaplavuje příliv migrantů z globálního jihu,“ to jeden z nepravdivých mýtů. Co když se na tvrzení podíváme

Ženy ve světě

Ženy jsou hybatelkami rozvoje. Posilování jejich role vede na základě mnoha výzkumů ke zlepšení kvality života celých rodin. Postupné odstraňování nerovností napomáhá k lepšímu vzdělání dívek a následně i k jejich lepší uplatnitelnosti

Příloha Češi ve světě (MF DNES, říjen 2016)

Uprostřed africké Angoly jsem se setkala s Luidmilou, která je sice Angolanka jak poleno, ale mluví krásnou češtinou. Studovala totiž v Praze. Chutnaly jí knedlíky a ráda vzpomíná na Karlův most. Ve „velkém“

Příloha Ženy mění svět (časopis Glanc, 2016)

Ženy jsou ty, které mění celou komunitu. Ženy tvoří polovinu populace, přesto se na ně občas zapomíná. Matky, babičky i dcery jsou hnací sílou rozvoje a v boji s chudobou hrají klíčovou roli. Praxe ukazuje, že věta "vzdělej

Nejlepší zprávy ze světa

Už 9. září, se české organizace podruhé připojí k úspěšné dánské informační kampani World´s Best News, která usiluje o zvyšování povědomí široké veřejnosti o pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Výzkum veřejného mínění: Mýty v rozvojové spolupráci

Výzkum veřejného mínění agentury STEM-MARK ukázal, co si česká veřejnost myslí o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Průzkum byl zaměřen na již zmíněné mýty o rozvojové spolupráci a je tak vodítkem k jejich vyvracení.

Příloha ke Světovému dni toalet (Týden, listopad 2015)

Kolik životů dokáže zachránit obyčejný záchod? Kolik lidí na světě nemá vlastní toaletu a kolik vůbec žádnou? Proč vlastně chudí nemají záchody? A jak se tento problém řeší v Indii, Etiopii nebo Angole?

12345...6>

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz