Zapojte se
Loading


Příloha Hlad a žízeň světa (Lidové noviny, 2012)

Foto: Jarmila Štuková

Problémy s výživou a chudoba jdou ruku v ruce. Již desítky let na ně celý svět hledí jako na společný globální problém, na jehož řešení se musí podílet prakticky všichni. Velká část toho, co dnes jíme a to, jak se chováme, ovlivňuje životní podmínky lidí na druhé straně planety a obráceně. Celkové srovnání je pak zarážející - na jedné straně světa lidé umírají kvůli obezitě, zatímco na jiné z hladu. V obou případech jsou to ti chudší.

Při řešení problému s hladem je čím dál větší výzvou rostoucí lidská populace. Každý rok přibývají miliony lidí, které je potřeba uživit. Přesto se ale daří celkový počet hladových snižovat, což mnohdy vypadá jako zázrak. Hlad není ve světě proto, že by bylo na Zemi málo jídla. Nedostane se ke všem potřebným v různých koutech planety. A když se k nim dostane, většinou není zadarmo. Potraviny jsou totiž zboží.

Při akutních hladomorech je sice poskytována humanitární pomoc, ale jedná se jen o krátkodobá řešení v nejhorších situacích. Většina hladovějících trpí spíše dlouhodobou podvýživou. Ta je způsobená chudou stravou, nebo jejím chronickým nedostatkem. Podvyživené stíhají nemoci, zdravotní poruchy, nezaměstnanost a časná úmrtí dětí i dospělých.

Možná si říkáte, že když nejde jídlo koupit, je třeba ho vypěstovat. Velká část hladovějících jsou ale paradoxně drobní zemědělci - tedy ti, kteří si sami snaží potravu obstarat. To ale nejde bez půdy a bez vody, které jsou čím dál vzácnější. Jsou to právě tito zemědělci, kdo plní uprchlické tábory a městské slumy ve chvílích, kdy vody není dostatek. Nebo když přijdou o půdu, která byla zničena, znehodnocena, změnila se v poušť anebo byla třeba postoupena zahraničním investorům. Třeba i těm, kteří tvrdí, že přišli vyrábět potraviny ve velkém, aby uživili svět.

Hlad ve světě si proto vyžaduje naši pozornost a zájem. O skutečný problém skutečných lidí.

Ženy ve světě

Ženy jsou hybatelkami rozvoje. Posilování jejich role vede na základě mnoha výzkumů ke zlepšení kvality života celých rodin. Postupné odstraňování nerovností napomáhá k lepšímu vzdělání dívek a následně i k jejich lepší uplatnitelnosti

Příloha Češi ve světě (MF DNES, říjen 2016)

Uprostřed africké Angoly jsem se setkala s Luidmilou, která je sice Angolanka jak poleno, ale mluví krásnou češtinou. Studovala totiž v Praze. Chutnaly jí knedlíky a ráda vzpomíná na Karlův most. Ve „velkém“

Příloha Ženy mění svět (časopis Glanc, 2016)

Ženy jsou ty, které mění celou komunitu. Ženy tvoří polovinu populace, přesto se na ně občas zapomíná. Matky, babičky i dcery jsou hnací sílou rozvoje a v boji s chudobou hrají klíčovou roli. Praxe ukazuje, že věta "vzdělej

Nejlepší zprávy ze světa

Už 9. září, se české organizace podruhé připojí k úspěšné dánské informační kampani World´s Best News, která usiluje o zvyšování povědomí široké veřejnosti o pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Výzkum veřejného mínění: Mýty v rozvojové spolupráci

Výzkum veřejného mínění agentury STEM-MARK ukázal, co si česká veřejnost myslí o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Průzkum byl zaměřen na již zmíněné mýty o rozvojové spolupráci a je tak vodítkem k jejich vyvracení.

Příloha ke Světovému dni toalet (Týden, listopad 2015)

Kolik životů dokáže zachránit obyčejný záchod? Kolik lidí na světě nemá vlastní toaletu a kolik vůbec žádnou? Proč vlastně chudí nemají záchody? A jak se tento problém řeší v Indii, Etiopii nebo Angole?

Nourishing next generation minds and bodies

Informativní diář o podvýživě, o tom, jak krade příležitosti lidem po celém světě, o tom, co ji způsobuje i o tom, jak s ní bojovat.

foto: Iva Zímová

Příloha o migraci (Reportér, srpen 2015)

Jak souvisí pomoc v rozvojových zemích s prevencí migrace? K tomu se v rozhovoru vyjádřil Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů. Dále v příloze najdete článek o dopadu syrské války na děti nebo o české pomoci v Afghánistánu.

Výroční zpráva ČRA

 Česká rozvojová agentura představila 1.4. výsledky své činnosti za rok 2014.  Podpořeno bylo celkem 123 projektů ve 14 zemích včetně 91 dotací, to vše v celkové hodnotě 478 mil. Kč. Výroční zpráva je k dispozici

Chcete-li pravidelně dostávat novinky z našeho webu přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlaste se.


Časopis Rozvojovka 1/2017

starší vydání >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2017 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM