Zapojte se
Loading


Příloha Cena vody (Lidové noviny, 2011)

Alžběta Jungrová

Dali jste si dnes k snídani šálek kávy? Spolu s ním zmizelo 140 litrů vody. Oblékli jste si bavlněnou košili? Za její výrobou se skrývá 3000 litrů vody. Tuto vodu ale nevidíme, protože naši kávu a bavlnu zalévali a vyráběli daleko v Africe či Asii. Bohužel se tak dělo i v oblastech, kde místní lidé sami nemají dostatek vody, aby zavlažili svá skromná políčka.

Příloha, kterou právě držíte v ruce, vám mimo jiné ukáže, jaký má vliv naše každodenní počínání na globální problém nedostatku vody ve světě. To, že si večer nenapustíme plnou vanu, jistě nezachrání lidi v Africe. Ale to, zda si koupíme řezanou květinu, to už vliv na jejich situaci má. A velký. Jeden příklad za všechny: v reportáži přímo od keňského jezera Naivasha, největší pěstírny květin pro Evropu, si můžete přečíst o dopadu pěstování růží na vysychání a znečišťování vody.

Velká část světových problémů s nedostatkem vody pro obyvatele je otázkou rovnosti přístupu a distribuce této životodární tekutiny. Podle OSN 1,6 miliardy lidí žije v oblastech, kde sice voda je, ale ne pro chudé. Chudí zemědělci rozvojového světa jsou také těmi, kteří doplatí nejvíce a také nejdříve na klimatické změny. Můžeme s tím vším něco udělat? I o tom jsou následující řádky.

12345...6>

Mediální příloha - časopis Téma 2018

V příloze se dočtete, jak Česká republika pomáhá ve světě. V Etiopii Češi zavádí moderní vyučovací metody, které učí učitele učit, aby si žáci něco z výuky odnesli i pro svůj budoucí život. Alžběta Stropnická

Foto: Tereza Hronová

Příloha Česko pomáhá (Deník, říjen 2017)

Čtvrtstoletí české pomoci Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Z těchto nadšenců vyrostla společnost Člověk v tísni s osmnácti sty

10 mýtů o migraci

„Migrace je jednosměrný proces, který probíhá z globálního Jihu na globální Sever. Rozvinuté země na Severu zaplavuje příliv migrantů z globálního jihu,“ to jeden z nepravdivých mýtů. Co když se na tvrzení podíváme

Ženy ve světě

Ženy jsou hybatelkami rozvoje. Posilování jejich role vede na základě mnoha výzkumů ke zlepšení kvality života celých rodin. Postupné odstraňování nerovností napomáhá k lepšímu vzdělání dívek a následně i k jejich lepší uplatnitelnosti

Příloha Češi ve světě (MF DNES, říjen 2016)

Uprostřed africké Angoly jsem se setkala s Luidmilou, která je sice Angolanka jak poleno, ale mluví krásnou češtinou. Studovala totiž v Praze. Chutnaly jí knedlíky a ráda vzpomíná na Karlův most. Ve „velkém“

Příloha Ženy mění svět (časopis Glanc, 2016)

Ženy jsou ty, které mění celou komunitu. Ženy tvoří polovinu populace, přesto se na ně občas zapomíná. Matky, babičky i dcery jsou hnací sílou rozvoje a v boji s chudobou hrají klíčovou roli. Praxe ukazuje, že věta "vzdělej

Nejlepší zprávy ze světa

Už 9. září, se české organizace podruhé připojí k úspěšné dánské informační kampani World´s Best News, která usiluje o zvyšování povědomí široké veřejnosti o pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Výzkum veřejného mínění: Mýty v rozvojové spolupráci

Výzkum veřejného mínění agentury STEM-MARK ukázal, co si česká veřejnost myslí o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Průzkum byl zaměřen na již zmíněné mýty o rozvojové spolupráci a je tak vodítkem k jejich vyvracení.

Příloha ke Světovému dni toalet (Týden, listopad 2015)

Kolik životů dokáže zachránit obyčejný záchod? Kolik lidí na světě nemá vlastní toaletu a kolik vůbec žádnou? Proč vlastně chudí nemají záchody? A jak se tento problém řeší v Indii, Etiopii nebo Angole?

12345...6>

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz