Zapojte se
Loading


NGO Jobs

Webové stránky NGO Jobs fungují jako burza pracovních příležitostí pro zájemce o zaměstnání v oblasti charity a světového rozvoje. Všechny inzerované nabídky jsou zprostředkovávány zájemcům zcela zdarma.

URL: http://ngojobsinfo.blogspot.cz/


12>

Charita ČR

V rámci organizační struktury Charity ČR funguje sekce zabývající se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací.

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od roku 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů. Oficiálně spadá pod Ministerstvo

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jedná se o platformu, která spojuje české neziskové organizace, akademickou sféru a další aktéry zaměřující se na problematiku mezinárodní rozvojové spolupráce. V roce 2015 bylo formou aktivního členství zapojeno zhruba 50 organizací.

Hacesfalta

Web (celý psán ve španělštině), který inzeruje pracovní nabídky a dobrovolnické příležitosti primárně ze španělsky mluvících zemí.

GenevaJobs

Jedná se o komunikační síť pro nabídky zaměstnání a poradenské služby v oblasti mezinárodního rozvoje, zdraví a životního prostředí. Inzerovány jsou pozice s působností primárně ve Švýcarsku a dalších evropských

SANGONeT

Organizace funguje již d roku 1987. Od té doby se vyvinula ve strukturu, která dlouhodobě pracuje na posílení schopností nevládních organizací hledat dlouhodobá a udržitelná řešení v reakci na problémy rozvoje Jižní Afriky.

AidBoard

Pracovní nabídky jsou uživatelům k dispozici přímo na webu, nebo mohou být zasílány přímo do e-mailu formou newsletteru. Zájemci o zaměstnání navíc mají možnost po vyplnění jednoduchého registračního formuláře nahrát přímo

12>

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz