Zapojte se
Loading


Pracovní příležitosti

Zahraniční – globální rozvoj


AidBoard

Pracovní nabídky jsou uživatelům k dispozici přímo na webu, nebo mohou být zasílány přímo do e-mailu formou newsletteru. Zájemci o zaměstnání navíc mají možnost po vyplnění jednoduchého registračního formuláře nahrát přímo

Jobs4Development

Jednoduchá online burza příležitostí práce v mezinárodním prostředí. Na stránkách si uživatelé mají možnost zažádat o zasílání pravidelného newsletteru, díky kterému budou informování o novinkách na stránce prostřednictvím

Idealist

Sdružení Idealist přináší čtenářům webu nikoliv pouze aktuální pracovní nabídky, nýbrž i pestrou škálu možných stáží nebo dobrovolnických programů. Nabízené pozice jsou tedy vhodné naprosto pro všechny, kdo mají zájem se

NGO Jobs

Webové stránky NGO Jobs fungují jako burza pracovních příležitostí pro zájemce o zaměstnání v oblasti charity a světového rozvoje. Všechny inzerované nabídky jsou zprostředkovávány zájemcům zcela zdarma.

DevNetJobs

International Development Jobs and Consulting opportunities je burzou pracovních příležitostí v oblasti rozvoje určenou pro zaměstnavatele i zájemce o práci. V současné době zde inzeruje volné pozice zhruba 20 tisíc organizací

Devex

Devex je mediální platformou pro komunitu zabývající se globálním rozvojem. Členská základna zahrnuje odborníky i neziskové organizace působící zhruba ve stovce zemí světa – zájemci o kariéru v rozvojovém sektoru mají

Development Aid

DevelopmentAid nabízí služby v oblasti mezinárodního rozvojového sektoru. Spojuje dohromady dárce, poradenské firmy, neziskové organizace a odborníky zabývající se mezinárodním rozvojem.

ReliefWeb

ReliefWeb je specializovaná služba Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Shromažďuje reporty a analýzy z více než 4 000 celosvětových informačních zdrojů. Na svém webu zároveň zveřejňuje pracovní

UN Jobs

Organizace spojených národů a další mezinárodní organizace inzerují aktuální pracovní příležitosti. Nabídky je možné filtrovat podle organizací samotných nebo podle země, ve které působí.


Zahraniční – působnost v konkrétní zemi nebo regionu


Hacesfalta

Web (celý psán ve španělštině), který inzeruje pracovní nabídky a dobrovolnické příležitosti primárně ze španělsky mluvících zemí.

GenevaJobs

Jedná se o komunikační síť pro nabídky zaměstnání a poradenské služby v oblasti mezinárodního rozvoje, zdraví a životního prostředí. Inzerovány jsou pozice s působností primárně ve Švýcarsku a dalších evropských

SANGONeT

Organizace funguje již d roku 1987. Od té doby se vyvinula ve strukturu, která dlouhodobě pracuje na posílení schopností nevládních organizací hledat dlouhodobá a udržitelná řešení v reakci na problémy rozvoje Jižní Afriky.


Práce v Česku


Charita ČR

V rámci organizační struktury Charity ČR funguje sekce zabývající se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací.

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od roku 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů. Oficiálně spadá pod Ministerstvo

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jedná se o platformu, která spojuje české neziskové organizace, akademickou sféru a další aktéry zaměřující se na problematiku mezinárodní rozvojové spolupráce. V roce 2015 bylo formou aktivního členství zapojeno zhruba 50 organizací.

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz