Zapojte se
Loading


Naše témataRozvojová spolupráce

Vyspělé země včetně České republiky projevují solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry

Cíle udržitelného rozvoje

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí

Voda a hygiena

Problematika vody a sanitace v rozvojovém světě Každý den zemře přibližně 2 200 dětí mladších pěti let na nemoci spojené s nedostatkem čisté vody (zejména průjmy) - celkem takto

Vzdělání

Vzdělání je základním předpokladem rozvoje všude na světě. V mnoha zemích je pro většinu lidí téměř nedosažitelné. Většina rozvojových zemí totiž nemá potřebné finance ani odborníky

Hlad a podvýživa

Věděli jste, že…   Na světě je 7,3 miliard lidí. Podle FAO žilo na světě v roce 2015 793 milionů lidí trpících hladem a podvýživou. Největší

Zdraví

Zdraví je klíčovým předpokladem pro příznivý sociální, ekonomický i kulturní vývoj jedinců. Index lidského rozvoje (Human Development Index - HDI) chápe zdraví (vyjádřené indexem očekávané

Chudoba

Chudoba je velmi komplexní a složitý pojem. V současné době je považována za jeden z nejpalčivějších problémů globalizovaného světa. Mezinárodní společenství vnímá chudobu stále

Životní prostředí a místní rozvoj

Hospodářská a sociální chudoba bývá často označována za jednu z hlavních příčin devastace životního prostředí. Je tomu však i naopak - kvalita životního prostředí může být příčinou

Globalizace

Globalizace je souborem mnoha různorodých procesů, které obsahují ekonomické, technologické, sociální, kulturní a politické aspekty. Tyto procesy jsou vzájemně provázané a navzájem se

Gender a rozvoj

Ženy jsou hybatelkami rozvoje. Posilování jejich role vede na základě mnoha výzkumů ke zlepšení kvality života celých rodin. Postupné odstraňování nerovností napomáhá k lepšímu vzdělání

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz