Zapojte se
Loading


Africké informační centrum

Odkaz: centrum.humanitasafrika.cz/cs/knihovna

AIC shromažďuje publikace, periodika a audio-vizuální média o zemích Afriky ze všech oblastí společenského zájmu převážně v anglickém jazyce, ale i češtině, francouzštině a některých afrických jazycích. Fond knihovny v současnosti čítá okolo 1000 dokumentů.

Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba: Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Knihovna NaZemi

Knihovna se zaměřuje na témata fair trade, globálního rozvojového vzdělávání či odpovědné spotřeby a v současné době obsahuje cca 1000 českých a cizojazyčných knih, studií, souborů aktivit, stolních her, DVD a dalších materiálů. Adresa:

Knihovna Multikulturního centra Praha

Knihovna MKC Praha nabízí informace o multikulturním soužití v České republice a jiných částech světa. Je určena laické i odborné veřejnosti. Adresa: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), Praha 1, 3.patro (vchod naproti Lucerna Music Baru) Otevírací

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Podstatnou část knihovny Ústavu mezinárodních vztahů představují publikace vydávané dárcovskými agenturami (Výbor pro rozvojovou pomoc OECD, Světová banka, EU, instituce dárcovských zemí - např. rozvojové agentury NORAD, SIDA, DFID).

Knihovna OSN

Referenční knihovna Informačního centra OSN je budována od roku 1947. Její sbírky obsahují více než 12 000 publikací a informačních materiálů ze všech oblastí činnosti Spojených národů. Knihovna umožňuje přístup k oficiálním

Knihovna CERGE-EI

K knihovně ekonomického institutu CERGE najdete zejména anglicky psanou literaturu týkající se mezinárodních ekonomických vztahů, rozvojových ekonomik atd. Adresa: Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 Otevírací doba: pondělí-pátek

Knihovny Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna společenských věd TGM  v Jinonicích slouží především pro instituty UK FSV zde umístěné (sociologický, politologický a mezinárodních studií). Centrální a novinářská knihovna je umístěna v hlavní budově Fakulty

Knihovna Vysoké školy ekonomické

V knihovně jsou k dispozici nejrůznější materiály zaměřené na ekonomii,světovou ekonomiku, mezinárodní ekonomické vztahy, rozvojová studia a také jazykovědné učebnice. Ve studovně a čítárně jsou dostupné nejrůznější

Knihovna Francouzského institutu

Mediatéka Francouzského institutu nabízí svým uživatelům aktualizované kolekce zahrnující všechny obory vědění. Dokumenty jsou převážně ve francouzštině, ale naleznete zde i české překlady textů francouzských autorů. Mediatéka

Knihovna Akademie věd

K dispozici jsou dokumenty obsahující vědecké informace, populárně naučné materiály, encyklopedie a biografie, vědecká publikační činnost zaměstnanců AV ČR a to vše podle vybraného jazykového profilu – čeština a základní

Knihovna CEFRES

V této knihovně naleznete zejména francouzskou odbornou literaturu ze sociologických a politologických oborů. Adresa: Štěpánská 35, 111 21 Prague 1 Otevírací doba: pondělí-čtvrtek 9-17, pátek 9-14

Národní knihovna Praha

Národní knihovna České republiky je centrální knihovna České republiky, vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační

Knihovna Masarykovy univerzity v Brně

Knihovní struktura je tvořena 9 ústředními fakultními knihovnami, centrálními specializovanými knihovnami a  dílčími a oborovými knihovnami v Brně a Telči. Materiály s rozvojovou tématikou naleznete v knihovně

Knihovna Univerzity Palackého Olomouc

Knihovna Univerzity Palackého poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a je bránou k široké řadě informačních pramenů. Významným zdrojem jsou především publikace dostupné v rámci oboru Mezinárodní

Knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU v Plzni. Těmito obory jsou například mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, ekonomická

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM