Zapojte se
Loading


Knihovny

Knihovna NaZemi

Knihovna se zaměřuje na témata fair trade, globálního rozvojového vzdělávání či odpovědné spotřeby a v současné době obsahuje cca 1000 českých a cizojazyčných knih, studií, souborů aktivit, stolních her, DVD a dalších materiálů. Adresa:

Knihovna Multikulturního centra Praha

Knihovna MKC Praha nabízí informace o multikulturním soužití v České republice a jiných částech světa. Je určena laické i odborné veřejnosti. Adresa: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), Praha 1, 3.patro (vchod naproti Lucerna Music Baru) Otevírací

Africké informační centrum

AIC shromažďuje publikace, periodika a audio-vizuální média o zemích Afriky ze všech oblastí společenského zájmu převážně v anglickém jazyce, ale i češtině, francouzštině a některých afrických jazycích. Fond knihovny v současnosti

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Podstatnou část knihovny Ústavu mezinárodních vztahů představují publikace vydávané dárcovskými agenturami (Výbor pro rozvojovou pomoc OECD, Světová banka, EU, instituce dárcovských zemí - např. rozvojové agentury NORAD, SIDA, DFID).

Knihovna OSN

Referenční knihovna Informačního centra OSN je budována od roku 1947. Její sbírky obsahují více než 12 000 publikací a informačních materiálů ze všech oblastí činnosti Spojených národů. Knihovna umožňuje přístup k oficiálním

Knihovna CERGE-EI

K knihovně ekonomického institutu CERGE najdete zejména anglicky psanou literaturu týkající se mezinárodních ekonomických vztahů, rozvojových ekonomik atd. Adresa: Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 Otevírací doba: pondělí-pátek

Knihovny Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna společenských věd TGM  v Jinonicích slouží především pro instituty UK FSV zde umístěné (sociologický, politologický a mezinárodních studií). Centrální a novinářská knihovna je umístěna v hlavní budově Fakulty

Knihovna Vysoké školy ekonomické

V knihovně jsou k dispozici nejrůznější materiály zaměřené na ekonomii,světovou ekonomiku, mezinárodní ekonomické vztahy, rozvojová studia a také jazykovědné učebnice. Ve studovně a čítárně jsou dostupné nejrůznější

Knihovna Francouzského institutu

Mediatéka Francouzského institutu nabízí svým uživatelům aktualizované kolekce zahrnující všechny obory vědění. Dokumenty jsou převážně ve francouzštině, ale naleznete zde i české překlady textů francouzských autorů. Mediatéka

Knihovna Akademie věd

K dispozici jsou dokumenty obsahující vědecké informace, populárně naučné materiály, encyklopedie a biografie, vědecká publikační činnost zaměstnanců AV ČR a to vše podle vybraného jazykového profilu – čeština a základní

Knihovna CEFRES

V této knihovně naleznete zejména francouzskou odbornou literaturu ze sociologických a politologických oborů. Adresa: Štěpánská 35, 111 21 Prague 1 Otevírací doba: pondělí-čtvrtek 9-17, pátek 9-14

Národní knihovna Praha

Národní knihovna České republiky je centrální knihovna České republiky, vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační

Knihovna Masarykovy univerzity v Brně

Knihovní struktura je tvořena 9 ústředními fakultními knihovnami, centrálními specializovanými knihovnami a  dílčími a oborovými knihovnami v Brně a Telči. Materiály s rozvojovou tématikou naleznete v knihovně

Knihovna Univerzity Palackého Olomouc

Knihovna Univerzity Palackého poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a je bránou k široké řadě informačních pramenů. Významným zdrojem jsou především publikace dostupné v rámci oboru Mezinárodní

Knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU v Plzni. Těmito obory jsou například mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, ekonomická

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz