Zapojte se
Loading


Mendelova univerzita v Brně

Odkaz
frrms.mendelu.cz/

Kontaktní osoba
Hana Kališová
hana.kalisova@mendelu.cz
Tel.: 545 136 112

Adresa
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno - Černá Pole


Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Stupeň: Bakalářský + Magisterský

Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Vědomosti studentů jsou dále prohlubované v teorii regionálního rozvoje a v předmětech podniková ekonomika, veřejná správa, regionální ekonomika a politika, management v regionálním rozvoji, obecná demografie, tvorba a ochrana krajiny. Studenti dále získají také praktické dovednosti v oblasti přípravy a řízení projektů, a to v posledním roce studia. Současně jsou studenti seznamování se základy veřejného a soukromého práva a práva v životním prostředí.

V rámci společného povinného základu studia si studenti prohlubují znalosti v matematice a statistice, důraz je kladen také na aktivní znalost a využití datových bází a informačních systémů. Součástí studia je výuka cizích jazyků a ověření jejich znalostí mj. i studiem vybraného předmětu v anglickém jazyce.


Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

Stupeň: Bakalářský + Magisterský

V rámci studia získají studenti znalosti integračních teorií, rozvojových teorií, problematiky ekonomického i sociálního rozvoje oblastí, ale také problematiku globalizace, geografie či základy geopolitiky.

Dalšími tématy jsou problematika hospodaření s přírodními zdroji, problematika chudoby, nerovnosti a problematika lidských práv. Opomíjeny nejsou ani světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce, kulturních specifik a odlišností oblastí, ale také problematika genderu i technických možností a limitů oblasti.


Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářský
  Mezinárodní sociální a humanitární práce

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Magisterský
  Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • a další >

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Bakalářský
  Zemědělství tropů a subtropů
 • Bakalářský
  International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • a další >

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Bakalářský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • Magisterský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • a další >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM