Zapojte se
Loading


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Odkaz
s://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1.html

Kontaktní osoba
Jana Vokatá
jana.vokata@fsv.cuni.cz
Tel.: 222 112 238

Adresa
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1


Mezinárodní teritoriální studia

Stupeň: Bakalářský

Tento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule. Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy.


Mezinárodní teritoriální studia

Stupeň: Magisterský

Navazující magisterské obory jsou na rozdíl od bakalářských oborů užší (například se studuje odděleně politologie a mezinárodní vztahy) případně specializované na zvláštní problematiku (kromě mezinárodních vztahů je možné studovat též bezpečnostní studia orientovaná na mezinárodní otázky). V rámci navazujícího magisterského studia jsou dva hlavní, na první pohled neslučitelné, cíle: využití znalostí a dovedností odborníků z praxe a hlubší teoretická průprava. Mnohé přednášky jsou vedeny odborníky z praxe (státních úřadů, soukromých firem), naopak přednášky kmenových pracovníků fakulty jsou zpravidla poměrně teoretické a připravují studenty na studium v doktorských studijních programech. Studenti navazujícího magisterského studia se také zapojují do výzkumných projektů s pracovníky fakulty. Jde o zapojení do výzkumných kolokvií, grantových projektů vč. možnosti podávat samostatné žádosti o prostředky z Grantové agentury UK. Platí, že nejlepší magisterští studenti již před získáním diplomu publikují články v odborných časopisech nebo kapitoly v odborných knihách.


Mezinárodní teritoriální studia

Stupeň: Doktoranský

Na Fakultě sociálních věd UK v Praze je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 6/2014. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK v Praze, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.


Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářský
  Mezinárodní sociální a humanitární práce

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Magisterský
  Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Bakalářský
  Zemědělství tropů a subtropů
 • Bakalářský
  International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • a další >

Mendelova univerzita v Brně

 • Bakalářský + Magisterský
  Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Bakalářský + Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Bakalářský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • Magisterský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • a další >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM