Zapojte se
Loading


Vysoká škola ekonomická v Praze

Odkaz
kse.vse.cz/vedlejsi-specializace/rozvojova-studia/

Kontaktní osoba
Vladislava Čelková
vladislava.celkova@vse.cz
Tel.: 224 095 230

Adresa
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky
Náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3


Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Stupeň: Magisterský

Vedlejší specializace Rozvojová studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost problematiky zemí, které nepatří do skupiny vyspělých tržních ekonomik. Jedná se nejen o rozvojové země Asie, Afriky,  Latinské Ameriky a Oceánie  a také o tzv. tranzitivní ekonomiky v jihovýchodní Evropě a v postsovětském prostoru.

Studium umožňuje do hloubky poznat podstatu ekonomických, politických a sociálních procesů, které probíhají v rozvojovém světě a zároveň se orientovat v komplexní problematice této části  světa.  Zvláštní důraz je kladen na problematiku institucionálních faktorů rozvoje v duchu nové institucionální ekonomie a na problematiku nerovnosti a chudoby reprezentovaných mj. učebnicí Banerjeeho a Duflové. Absolventi jsou schopni ocenit význam formálních a neformálních institucí pro úspěšný ekonomický rozvoj zrovna tak, jako faktory a podmínky tzv. úniku z pasti chudoby nejen pro individuální, ale i společenský rozvoj. V rámci problematiky regionálního rozvoje jsou seznámeni s klíčovými faktory pro rovnoměrný regionální rozvoj a vyváženost rozvoje měst a venkovských oblastí. Stranou nezůstává ani problematika tzv. oficiální rozvojové politiky prováděné jak z úrovně národních vlád vyspělých zemí, tak ze strany nadnárodních organizací.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v oblasti zahraniční služby, v zahraničním obchodě se specializací na rozvojové regiony, v orgánech veřejné správy a v organizacích vládního i nevládního typu s regionální i globální působností.


Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářský
  Mezinárodní sociální a humanitární práce

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • a další >

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Bakalářský
  Zemědělství tropů a subtropů
 • Bakalářský
  International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • a další >

Mendelova univerzita v Brně

 • Bakalářský + Magisterský
  Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Bakalářský + Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Bakalářský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • Magisterský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • a další >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM