Zapojte se
Loading


Cyrilometodějská teologická fakulta

Odkaz
www.cmtf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/obor/mezinarodni-socialni-a-humanitarni-prace/

Kontaktní osoba
Marcela Sotolová
marcela.sotolova@upol.cz
Tel.: 585 637 193

Adresa
Katedra křesťanské sociální práce
Na Hradě 5
771 11 Olomouc


Mezinárodní sociální a humanitární práce

Stupeň: Bakalářský

Tento bakalářský studijní obor realizuje Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků pro sociální a humanitární práci realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární a následné pomoci. Absolventi budou připraveni pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi, vč. zvládání zátěže, pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých disciplín souvisejících se sociální a humanitární prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci a standardů NOHA (Network on Humanitarian Assistance), budou mít praktické zkušenosti ověřené a superevidované v praxi realizované v ČR a zejména v zahraničí a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěž. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru může na CMTF UP v Olomouci pokračovat v prezenčním studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce - ve specializaci Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce.


Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Magisterský
  Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • a další >

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Bakalářský
  Zemědělství tropů a subtropů
 • Bakalářský
  International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • a další >

Mendelova univerzita v Brně

 • Bakalářský + Magisterský
  Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Bakalářský + Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Bakalářský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • Magisterský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • a další >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM