Zapojte se
Loading


V4 Aid

Projekt V4 Aid je další z aktivit společnosti Člověk v tísni zaměřených na informo­vání o rozvojové spolupráci. Hlavním cílem tříletého projektu je posílení role středoevropských států (Česka, Polska, Maďarska a Slovenska) v evropské rozvojové politice a otevření veřejné debaty o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci.
Na mezinárodním projektu V4 Aid se podílejí vedle společnosti Člověk v tísni Polská humanitární organizace (PAH), maďarská Nadace pro rozvoj demokratických práv (DemNet), slovenští 
Partners for Democratic Change Slovakia a Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO).Projekt je financován z EuropeAid fondů Evropské komise.

Projekt V4 Aid - United Support for Millenium Development Goals byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a z fondů Evropské unie.


Media4Development

Media4Development je společný projekt organizace: Mondo (Estonsko), Estonian Public Broadcasting Company (Estonsko), Člověk v tísni (Česká republika), MVRO (Slovensko), Green Liberty (Lotyšsko), House of Europe (Litva), VIKES (Finsko) a

Svět bez mýtů

Setkáváme se s názory, že poskytovaná pomoc nepomáhá, nedostane se k potřebným a tak se situace v rozvojových zemích nijak zásadně nemění. Rozvojoví a humanitární pracovníci jsou vnímáni jako nadšenci a dobrodruzi.

5 věcí rozhoduje

Kampaň 5 věcí rozhoduje, realizuje společnost Člověk v tísni, která bere boj s podvýživou jako jednu ze svých priorit. Řídí se novým multisektorovým přístupem – podvýživu řeší nejen zlepšením zemědělství

Evropský rok rozvoje 2015

Evropská unie (EU) jmenovala rok 2015 Evropským rokem rozvoje (EYD2015).  Je posledním rokem k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals - MDGs) a zároveň rokem, během kterého

Na okraji

I přes to, že se podařilo naplnit první z Rozvojových cílů tisíciletí – snížit světovou chudobu na polovinu do roku 2015, tak na světě stále žije více než miliarda lidí (1,22) v extrémní chudobě (1,25$ na

Food Right Now - Postavme se hladu!

Mezinárodní kampaň Food Right Now – Postavme se hladu! se snaží zvýšit povědomí o problematice hladu ve světě v kontextu globálních souvislostí. V4 Aid -United support for Millenium Development Goals

Kampaň Cena vody

Cílem kampaně Cena vody bylo informovat českou veřejnost o globálním problému nedostatku a špatné kvalitě vody v rozvojových zemích, spolu se souvisejícím problémem nedostatečné sanitace (nedostupnost toalet a hygienických

Stop dětské práci - je lepší chodit do školy

Cílem mezinárodní kampaně „STOP dětské práci - je lepší chodit do školy“ je přispět k odstranění dětské práce ve světě a podporovat vzdělání. Dětskou práci lze odstranit jen, pokud budou mít všechny děti možnost

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM