Loading


Evropský rok pro rozvoj 2015

Evropská unie (EU) jmenovala rok 2015 Evropským rokem rozvoje (EYD2015).  Je posledním rokem k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals - MDGs) a zároveň rokem, během kterého bude potřeba učinit zásadní rozhodnutí, jak budou nové cíle v budoucnu vypadat. 

Záměrem projektu je využít EYD 2015 ke zvýšení zájmu a orientace české veřejnosti o dění na mezinárodní úrovni, zhodnocení naplňování MDGs a podobách globálního rozvojového rámce po roce 2015.

Zásadní částí projektu je společná kampaň českých rozvojových, humanitárních, ekologických a vzdělávacích neziskových organizací napříč jejich tématy a zaměření. Zapojení těchto organizací jde ruku v ruce s formováním tzv. SDG´s – Udržitelných rozvojových cílů. 

Východiska kampaně:

České neziskové organizace již 25 let pomáhají potřebným doma i ve světě, chrání přírodu, prosazují lepší správu veřejných věcí, věnují se českému vzdělávacímu systému a pečují o lidskou důstojnost. Čtvrtstoletí po sametové revoluci v Česku znovu hledají společný směr, kterým se dále vydat. Nové cíle pro udržitelný rozvoj letos přijme i světové společenství. Důraz bude kladen na provázanost životů s našimi sousedy, lidmi na jiných kontinentech i stavem naší planety.  Zdraví, bezpečnost a důstojný život nejen pro nás, ale i pro budoucí generace – to je výzva, která vyžaduje dohodu na hlavních principech rozvoje. Ukažme společně, že každý neseme svůj díl odpovědnosti za současný globální svět i za naši budoucnost.  České neziskové organizace sdružené v  kampani Měj se k světu se hlásí k celospolečenské debatě spojené s Evropským rokem rozvoje 2015.

Kampaň chce především podpořit jednotnou vizi, která reaguje na probíhající změny v rámci formování post – MDG agendy.  Evropský rok rozvoje nám nabízí příležitost ukázat, že český neziskový sektor má společný hlas a cíl.

Projekt je veden v úzké spolupráci s think-tankem Glopolis, s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci FoRS,  a asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh a s Centrem pro otázky životního prostředí. Organizace, které kampaň podporují, najdete v sekci Partneři projektu. 

Kontakt: Michala Traplová, michala.traplova@clovekvtisni.cz, 739 320 639 nebo rozvojovka@clovekvtisni.cz 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

O nás

Informační zdroje

Studijní materiály

Kampaně a projekty

(C) 2011 ROZVOJOVKA
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz