Zapojte se
Loading


102 voleb a polomrtvý parlament

Časté opakování voleb - jeden z důsledků pandemie. Foto: Iva Zímová

10.12.2007
Kutilová Markéta

Téma: HIV&AIDS, Situace v rozvojových zemích

Region: Afrika

Pandemie HIV&AIDS se nevyhýbá ani politikům. To má dalekosáhlé dopady na činnost státních institucí i celkový stav demokracie v Africe.

KONGO - Africké parlamenty zejí prázdnotou, protože poslanci zemřeli, počet politických stran se zmenšil o tři čtvrtiny, na uspořádání voleb nejsou peníze a i kdyby byly, stejně chybí voliči. To není science fiction. Takto by to vypadalo, kdyby se naplnily nejhorší scénáře o dopadech AIDS na demokracie v Africe.

Doby, kdy africké vlády doporučovaly svým obyvatelům, aby jedli česnek, a vyléčili se tak z AIDS, jsou ty tam. Dnes ve většině zemí jižní Afriky visí v ulicích plakáty a cedule varující před AIDS, některé státy zavedly léčbu zdarma a jinde poskytují bezplatně antiretrovirální léky. To vše většinou s pomocí ze zahraničí, neboť samy státy jsou nadále neschopny obrovské pandemii čelit.

Často se ale zapomíná na skutečnost, že vlády většiny jihoafrických zemí mají co dělat, aby se s AIDS vypořádaly ve vlastních řadách. AIDS totiž kosí politiky stejně jako ostatní Afričany.

Lidé čekají před volební místností. Rozhodují se koho volit i podle zdravotního stavu? Foto: Iva Zím

Když v průběhu 90. let začaly umírat miliony Afričanů na AIDS, představitelé těchto zemí se tvářili a chovali, jako by se problém týkal jen chudých, promiskuitních, prostitutek a dalších hříšníků. Přitom stovky ministrů, prezidentů či poslanců v té době nosily virus i ve svém těle.

Změna přišla až počátkem 21. století, kdy už se nedalo tajit, že AIDS decimuje i "vyšší třídu". Tehdy bývalý prezident JAR Nelson Mandela přiznal, že jeho syn zemřel na AIDS.

AIDS jako volební strategie

Doslova vlna veřejných zpovědí pak zaplavila Malawi v roce 2004 před volbami. "Moje tři děti zemřely na AIDS," přiznal ministr vnitra Thengo Maloya.

Prezident Bakili Maluzi přiznal smrt bratra a lídr strany Národní Aliance na veřejnosti řekl, že AIDS podlehlo šest jeho sourozenců. Šéf malawijského parlamentu následně oznámil, že za posledních patnáct let zemřelo 32 poslanců, a v případě 29 z nich šlo o smrt spojenou s AIDS.

Jakkoli chtěli politici zveřejněním osobních tragédií přilákat voliče, podařilo se jim spíš prolomit ledy a inspirovat své kolegy v ostatních zemích, aby následovali jejich příkladu. A to není v konzervativní Africe vůbec snadné. AIDS je totiž spojován se sexem, který je naprosto tabu. O AIDS se otevřeně nemluví ani v Tanzanii, kde zemřelo od roku 1991 celkem 31 poslanců, ani v Jižní Africe, kde pandemii podlehlo 29 zákonodárců.

V Zambii, kde je HIV pozitivní každý šestý obyvatel, zemřelo za poslední desetiletí dokonce 39 poslanců mladších 50 let. "Nemáme sice důkazy o tom, že zemřeli na AIDS, ale v předchozích letech byla úmrtnost mezi politiky třikrát menší, takže je vysoce pravděpodobné, že podlehli nemocem spojeným s AIDS," říká Kondwani Chiramba, ředitel Institutu pro demokracii v Jižní Africe (IDASA).

Smrt vysoce postavených politiků má ale dalekosáhlé důsledky. Politika je třeba nahradit a uspořádat nové volby. V Zambii museli za posledních patnáct let zorganizovat 102 nových voleb. Jedny takové volby však stojí mezi 200 000 a půl milionem dolarů. A tyto peníze pak vlády berou z jiných resortů. Pokud finance chybí, tak se volby prostě nekonají. V Malawi je pět provincií, kterým jejich zástupce v parlamentu zemřel už před několika lety a dodnes nebyl nahrazen.

"Není pochyb o tom, že AIDS přímo ohrožuje demokracie v jihoafrických zemích, které i beztak jsou ještě mladé a teprve se formují," říká Chiramba.

Kde chybí daňoví poplatníci

Není to ale jen ztráta politiků, co demokracii ohrožuje, ale také ztráta voličů. Na AIDS umírají zejména lidé v produktivním věku.

Jihoafrická republika ztratila kvůli AIDS 1,5 milionu voličů za posledních pět let. Více než polovina z nich byla přitom mladší 49 let. Státu tak citelně chybí nejen voliči, ale také daňoví poplatníci, kteří by plnili statní rozpočet. Většina zemí v Africe nemá centrální počítačovou evidenci zemřelých, a tak ti, kteří už dávno zemřeli, často zůstávají dál na seznamech voličů. Jejich jména se pak dají snadno zneužit při zkreslovaní volebních výsledků.

Většina afrických vlád dnes vidí boj s AIDS jako jednu ze svých priorit, i když bez pomoci ze zahraničí, zejména finanční, by se neobešly. Od roku 2004 je v Zambii lékařská péče zadarmo pro všechny. Zambijská vláda se k tomu kroku odhodlala poté, co jí Světová banka odpustila většinu dluhu ve výši pěti miliard dolarů. Sice je v Zambii jen 600 lékařů na 11 milionů obyvatel, ale i tak je to výrazný pokrok. Jedna věc se ale nezměnila, a tou je stigma, které si s sebou nese každý nakažený - i samotní politici. "Máme důkazy o tom, že mezi politiky je AIDS stále vnímán jako něco diskriminujícího a lpí na něm obrovské stigma. To politikům brání v otevřenosti a lepším a účinnějším boji proti této pandemii," potvrzuje Chiramba.

Testování poslanců

Situace došla tak daleko, že některé politické strany v Zambii nepřijímají za své členy lidi, kteří jeví jakékoliv známky nemoci.

V Namibii se zase jeden z poslanců snažil prosadit povinné testování v parlamentu. Ostatní ho za to nenáviděli a jeho příkladu nenásledoval nikdo. AIDS je stále ještě i přes výrazné pokroky něčím, za co se politici stydí a neradi přiznávají, že se jich osobně týká. Mnoho z nich také raději jezdí za testy i za léčbou do zahraničí.

"Právě kvůli stigmatu, které pro spojení se sexem na AIDS lpí, je boj s AIDS mnohem složitější," přiznal prezident Botswany Festus Mogae, který se sám nechal testovat. "Lidé, kteří jdou v Botswaně do státních zdravotnických zařízení, jsou automaticky testováni," řekl dále BBC Mogae.

Rozdílné vnímání AIDS ve společnosti se podařilo přesně vystihnout zambijské novinářce Zarině Geloové: "Ten den jsem musela na dva pohřby svých kamarádů. Ne, že by to bylo něco výjimečného, pohřby se staly běžnou součástí života. Pohřeb Johna, chudého dělníka, byl totální chaos. Rodině se nepodařilo najít místo k pohřbení, a tak ho museli spálit, což se jinak v Zambii nedělá. Všichni se bavili o AIDS, na který zemřel, a hlasitě lamentovali a oplakávali ho. Za chvíli je už spíše zajímalo, kde seženou peníze na jídlo na další den.

Hned pak jsem šla na pohřeb Mulengy. Byl vysoce postaveným politikem, a na pohřbu tak byla smetánka společnosti. Jeho pohřeb byl pompézní a rodině se podařilo přes úplatky sehnat hrob na nejlepším hřbitově. Nikdo ale neplakal, nikdo nemluvil, slovo AIDS vůbec nepadlo. Po pohřbu se všichni rychle rozprchli. Jeden z nich totiž zemřel na AIDS a to je přeci v jejich kruzích nepřijatelné."

Autorka je novinářka agentury Pozitivum.


Gruzie: 10 let po válce. A kde jsou lidé?

Tato země na pomezí Evropy a Asie se v posledním desetiletí stává čím dál více opěvovanou turistickou destinací. Ekonomika se snaží vymanit ze sovětské slepé uličky, občanská společnost usiluje o demokratizaci, spolupráce s Evropskou

Velká zelená zeď má vrátit Sahelu zeleň

Desertifikace nejen v Sahelu, ale i na jiných místech po celém světě ohrožuje živobytí miliónů lidí. Vyřeší rozšiřování pouště projekt Velká zelená zeď?

Sto a jedna tvář Gruzie

I přesto, že je Gruzie ekonomicky na vzestupu a Evropská unie zde platí spoustu rozvojových projektů, stále se potýká s množstvím problémů. Ne všechny musí být na první pohled znát. Přímořské letovisko Batumi je toho dobrým příkladem.

Jak včely pomáhají dětem do školy

Globální oteplování a náhlé změny v teplotách a sezónách deště v rozvíjejících se zemích komplikují farmaření a snižují úrodu. Klimatické změny mohou také za kolísání cen kukuřice, rajčat nebo brambor. Ohrožují tak stabilní

foto: Tereza Hronová

Družstevnictví jako motor pro rozvoj zemědělství a drobného podnikání v Gruzii

Během éry Sovětského svazu se družstva stala nástrojem pro vyvlastňování půdy a znárodnění soukromého sektoru, přičemž jejich účelem nebyla ani tak spolupráce, ale především plnění pětiletky a kontrola ekonomiky. V postsovětském

Pixabay

Banány živí i ničí Latinskou Ameriku

Zatímco dříve u nás lidé stáli dlouhé fronty na banány, dnes je toto tropické ovoce široce dostupné, oblíbené a mnohdy levnější než to pěstované v Česku.

Dědictví Rudých Khmeru

V sedmdesátých letech minulého století se celá Kambodža ponořila na čtyři dlouhá léta do temnoty pod hrůzovládou Rudých Khmerů. Kdo byli Rudí Khmerové a jak se dnešní kambodžské království vyrovnává se šrámy minulosti?

Jak stromy zachraňují bolivijské farmáře před suchem

Bolívie zažila v posledních letech jedno z nejhoršího sucha ve své historii. Tato malá země zároveň vede žebříčky v kácení pralesů, čímž nenávratně přispívá k dalším klimatickým změnám. Farmáři, kteří se nacházejí

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Christopher Lange

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem.

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM