Zapojte se
Loading


Svěřenský fond EU pro Afriku: zpráva evropské sítě CONCORD hodnotí jeho přínosy a slabiny v oblasti prevence neregulérní migrace a rozvojových potřeb

foto: Tereza Hronová

31.01.2018
Fors

Téma: Rozvojová spolupráce ČR

Region: Afrika

Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení příčin neregulérní migrace v Africe.

Zpráva na základě případových studií z Libye, Nigeru a Etiopie upozorňuje, že finanční prostředky určené na zvyšování odolnosti a rozvoj místních komunit jsou místo toho nezřídka využívány k zavádění represivních opatření omezujících migraci.

V posledních letech sílí evropské snahy předcházet neregulérní migraci do EU již v zemích původu a tranzitu. EU po vládách afrických států požaduje zlepšení ochrany hranic a repatriaci neúspěšných žadatelů o azyl a neváhá mírou kooperace v těchto otázkách podmiňovat spolupráci v dalších oblastech. Svěřenský fond hraje v nové evropské strategii klíčovou roli. Zajišťuje flexibilní přísun peněz na financování lokálních projektů souvisejících s migrací a zároveň vytváří tlak na spolupráci v oblasti návratů. Prostředky fondu, z devadesáti procent pocházející z rozvojového rozpočtu EU, však často nejsou využívány transparentně a v souladu se zásadami efektivnosti a udržitelnosti rozvoje.

Tomáš Jungwirth z Migračního konsorcia popisuje situaci v konkrétních zemích: “EU by měla zásadně přehodnotit svoji migrační strategii v Libyi a zajistit, aby se finanční podpora nedostávala k aktérům porušujícím lidská práva. V zemi postrádající funkční státní aparát i občanskou společnost jsou migranti nezřídka vystavováni mučení a nelidskému zacházení. Pokud jde o Niger, současné projekty EUTF neberou v potaz propojení mezi pašeráckými sítěmi a vládními strukturami a přehlížejí výslednou korupci a porušování lidských prav. Lepší zkušenost panuje v Etiopii, kde se projekty EUTF primárně zaměřují na rozvoj a ochranu životních podmínek a jsou částečně v souladu s principy rozvojové spolupráce.”

Státy Visegrádské čtyřky se v uplynulých měsících zavázaly přispět do Svěřenského fondu v souhrnu částkou 35 milionů eur na ochranu libyjské hranice. Z výše uvedených důvodů je klíčové důsledně sledovat, kde tyto prostředky skončí.

Pavel Přibyl z FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci k tomu dodává: “Převážná většina peněz ve Svěřenském fondu spadá pod oficiální rozvojovou pomoc. Takové prostředky musí být využity na aktivity s prokazatelným rozvojovým dopadem, tj. na odstraňování chudoby, vytváření ekonomických příležitostí, pracovních míst, podporu dobrého vládnutí  a celkové posilování stability v cílových zemích. Jak však  dokládá zpráva CONCORD, projekty ze Svěřenského fondu v mnoha případech upřednostňují sice rychlá, ale krátkodobá řešení. K tomu jsou často schvalovány bez provedení analýzy skutečných potřeb stanovení kritérií k vyhodnocení účelnosti jejich využití, a bez účasti zástupců místních komunit.” 

České střešní organizace Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci představily českou verzi zprávy CONCORDu v úterý 30. 1. 2018 na kulatém stole v Senátu PČR. Odborného setkání se zúčastnili spoluautorka zprávy Giulia De Ponte - CONCORD Itálie, Hans Christian Stausboll - vedoucí Oddělení rozvojové spolupráce pro východní Afriku, DG DEVCO Evropské komise, Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, a další.

Ze zprávy sítě CONCORD vyplývají následující doporučení:

  • Zahrnout lidskoprávní perspektivu do veškerých aktivit EUTF
  • EUTF musí splňovat základní kritérium rozvojové spolupráce, jímž je odstraňování chudoby, omezování nerovností a posilování odolnosti místních komunit
  • Prostředky na rozvojovou spolupráci by měly být vydávány na základě analýz potřebnosti a neměly by být primárně vázány na rozsah spolupráce států v oblasti návratů, readmisí a řízení migrace
  • Nabídnout bezpečné a legální cesty pro uprchlíky hledající ochranu

Celou zprávu CONCORDu najdete zde v češtině a v angličtině, kratší verze v angličtině je k dispozici tady.   

Více informací o EUTF najdete na oficiální webové stránce projektu v angličtině.


foto: Regis Defurnaux

Mongolské léto na konci světa

V mongolských stepích, daleko od měst, se odehrává pravděpodobně největší boj člověka s přírodou v moderní historii země. Vlivem klimatických změn si pastevci musí poradit s drastickými změnami počasí a úbytkem vody. Dokumentarista

foto: Karolína Šklebená

Proč chudí v Africe dávají uplatky více než bohatí?

Máte nemocné dítě, potřebujete řidičák, nebo vás okradli a očekáváte pomoc a spolupráci od policie? Pokud jste se narodili v Libérii, Kamerunu, nebo v Sierře Leone, bez uplácení státních úředníků se v těchto situacích z velké

foto: Tereza Hronová

Některé léky neléčí. Panělané přípravky zabíjí statisíce lidí

Ať už je to falešný paralen nebo léky proti malárii, tyto padělané přípravky zabíjejí stovky tisíc lidí. Padělatelé z Číny a Indie vyrábí tabletky z křídy, prachu a špinavé vody a posílají je do celého světa. Chudoba, korupce

Foto: Jiří Pasz

Uprchlíci představují pro Libanon zátěž i příležitost pro byznys

Libanon je zemí s největším počtem uprchlíku na světě na počet obyvatel. Jejich postavení způsobuje, že je mnozí Libanonci vykořisťují.

Foto: Tereza Hronová

Rozhovor: Místo léků dostanou kyselinu sírovou

Monika Nová z Karlovy univerzity zkoumala, proč obyvatelé venkova v Malawi a Ugandě chodí raději k šamanům a tradičním léčitelům než do klinik „západního typu“. Tohle téma ji zajímá také proto, že je spoluzakladatelkou venkovského

Foto: Tereza Hronová

Konflikt v konžském Kasai: masové hroby, zmizelá těla a duchové

Nepokoje kolem prezidentských voleb rozdmýchaly v regionu Kasai konflikt, který si zatím vyžádal tisíce obětí. Přes milion lidí uteklo ze svých domovů

Foto: Arthur F. Sniegon

Zbytečně neriskuji. A pokud ano, má to smysl.

Arthur F. Sniegon (29) odmala věděl, že chce být přírodovědec a ochranář. Před pěti lety se vydal do rovníkové Afriky na kole a zamiloval se do ní. Poslední roky se v Kongu, Kamerunu a Čadu naplno věnuje záchraně slonů před pytláky.

Češi, děkujem! vzkazují lidé z celého světa. Poděkování na billboardech psali přímo ti, kterým pomáhá Člověk v tísni

Začátkem listopadu se na billboardech v Praze, Brně a v Ostravě objevily ručně psané vzkazy od holčičky Amal ze Sýrie, učitele Mohamada z Afghánistánu, pana Rudolfa z východní Ukrajiny a dobrovolníka Thet Mawa z Barmy. Díky kampani www.cesidekujem.cz

foto: autorka

Švadlena Loveness dává dívkám možnost chodit do školy

Žena v barevných zdobených šatech sedí u šicího stroje obklopená hromadami afrických látek. Ač se to nezdá, švadlena Loveness Zulu (45) právě zachraňuje budoucnost dívkám z města Kasama na severu Zambie.

Chcete-li pravidelně dostávat novinky z našeho webu přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlaste se.


Časopis Rozvojovka 4/2017

starší vydání >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2018 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM