Zapojte se
Loading


Žena, která zabránila stovkám dětských svateb

UNwomen(CC BY-NC-ND 2.0)

02.10.2017
Tereza Hronová, Rozvojovka 2/2017

Téma: Dětská práce, Vzdělání, děti, mladí lidé, Situace v rozvojových zemích, Gender, Lidská práva

Region: Afrika

V Malawi je asi polovina dívek provdána před osmnáctými narozeninami. Mnohé z nich ještě jako děti otěhotní. Starostka Theresa Kachindamoto se to snaží změnit.

Theresa Kachindamoto se narodila jako nejmladší z dvanácti sourozenců ve středním Malawi v oblasti Denza. Dlouho žila v jiné části země. Vrátila se do rodného místa po 27 letech a byla zvolena starostkou. Šokovalo ji, když potkávala vdané a těhotné dvanáctileté holčičky. Rozhodla se jednat. V roce 2015 Malawi zvedlo věkovou hranici pro legální sňatky na 18 let, nicméně počet dětských svateb se příliš nezměnil. Jsou velmi zakořeněné ve společnosti.

Theresa nařídila padesáti svým kolegům, vedoucím menší územní celky, aby podepsali dokument proti dětským sňatkům. Pokud tuto dohodu někteří porušili a děti oddali, postavila je Kachindamoto dočasně mimo funkci. Svatby pak prohlásila za neplatné. Jen v červenci 2015 jich 330 odvolala – ve 175 případech se vdávaly dívky, v 155 ženili chlapci. Do loňska se číslo zrušených sňatků vyšplhalo na 850. Tyto děti se vrátily do školy. Některým dokonce ze svého zaplatila školní poplatky.

Sedmnáctiletá Bernadetta Matison byla mezi zachráněnými děvčaty. V patnácti letech se provdala a záhy na to čekala miminko. „Odešla jsem kvůli těhotenství ze školy,“ řekla pro UN Women, agenturu OSN. Právě dětské svatby jsou v Malawi jedním z hlavních důvodů, proč děti nedostanou ani základní vzdělání.

Starostka navíc začala lobovat u malawského parlamentu, aby zavedl minimální věk novomanželů 21 let. Spojila se také s UN Women. „Děti musí chodit do školy…žádné z nich nechci vidět, jak zahálí nebo se stará o domácnost,“ říká. Když byla ona malá, stávalo se to ještě častěji než dnes. A to je Malawi stále na osmé pozici v žebříčku zemí s největším počtem dětských svateb.

V Malawi rodiče provdávají dívky také kvůli tomu, že se částečně vyřeší jejich finanční problémy – od rodiny manžela dostanou totiž zaplaceno. Důsledkem je nejen zkažená budoucnost. Jedna z pěti dívek se totiž v rámci předsvatebního rituálu stává obětí sexuálního násilí, což představuje problém i ze zdravotního hlediska  - HIV virem je nakaženo přes 10 % lidí. Také proti tomu Kachindamoto ostře vystupuje.

Ona sama čelí mnoha útokům z řad těch, kdo mají z dětských sňatků byznys. Dokonce jí někteří vyhrožují smrtí. Dál se ale setkává se zástupci komunit, náboženskými lídry, s novomanžely i jejich rodinami a snaží se situaci změnit. V první řadě všechny přesvědčuje, že řešením je vzdělání. „Když je člověk vzdělaný, může mít a dělat téměř všechno, co chce,“ dodává Theresa Kachindamoto.


Jak stromy zachraňují bolivijské farmáře před suchem

Bolívie zažila v posledních letech jedno z nejhoršího sucha ve své historii. Tato malá země zároveň vede žebříčky v kácení pralesů, čímž nenávratně přispívá k dalším klimatickým změnám. Farmáři, kteří se nacházejí

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Christopher Lange

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem.

foto: Tereza Hronová

Jak Rwanda dosáhla výrazného úspěchu v oblasti veřejného zdraví?

Rwanda patří mezi nejchudší země světa, je závislá na rozvojové pomoci a přes dvacet let se snaží vzpamatovat z jedné z nejkrutějších genocid 20. století. Země se však rozvíjí v ekonomické i sociální oblasti a představuje model

https://www.panoramio.com/photo/88215633

Ženská otázka v Keni zatím čeká na odpovědi

Práva žen stála a stojí v mnoha afrických zemích mimo společenské debaty. Prevencí sexuálního zneužívání a vzděláváním se ale zabývají neziskové organizace. V Keni například vznikl první azylový dům pro zneužívané ženy

foto: Tereza Hronová

Crowdsourcing v mapování snižuje dopady katastrof

Nástroje, které napomáhají čelit katastrofám, a také se vyrovnat s jejími následky co možná nejefektivněji, již existují. Přesto se humanitární organizace často potýkají s nedostatkem informací o postižené oblasti. Ptají se, kolik

foto: Tereza Hronová

Svěřenský fond EU pro Afriku: zpráva evropské sítě CONCORD hodnotí jeho přínosy a slabiny v oblasti prevence neregulérní migrace a rozvojových potřeb

Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení

foto: Regis Defurnaux

Mongolské léto na konci světa

V mongolských stepích, daleko od měst, se odehrává pravděpodobně největší boj člověka s přírodou v moderní historii země. Vlivem klimatických změn si pastevci musí poradit s drastickými změnami počasí a úbytkem vody. Dokumentarista

foto: Karolína Šklebená

Proč chudí v Africe dávají uplatky více než bohatí?

Máte nemocné dítě, potřebujete řidičák, nebo vás okradli a očekáváte pomoc a spolupráci od policie? Pokud jste se narodili v Libérii, Kamerunu, nebo v Sierře Leone, bez uplácení státních úředníků se v těchto situacích z velké

foto: Tereza Hronová

Některé léky neléčí. Panělané přípravky zabíjí statisíce lidí

Ať už je to falešný paralen nebo léky proti malárii, tyto padělané přípravky zabíjejí stovky tisíc lidí. Padělatelé z Číny a Indie vyrábí tabletky z křídy, prachu a špinavé vody a posílají je do celého světa. Chudoba, korupce

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2018 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM