Zapojte se
Loading


Mikrofinanční instituce pomáhají migrantům vracet peníze do zemí původu

24.08.2016
Patricie Brunátová

Téma: Migrace

Region: Regionálně nezařazené

Remitence, tedy peníze, které posílají ekonomičtí migranti domů rodinám, bývají jedním z nejdůležitějších zdrojů financí v chudých zemích. Často jsou tyto částky mnohem vyšší než rozpočty na zahraniční rozvojovou spolupráci. Nyní do této oblasti vstupují mikrofinanční instituce.

Paní Nabila opustila svoji rodnou Indonésii. Vydala se s vidinou lepšího života a především lepší práce do Singapuru. Zaměstnání si našla díky pracovní agentuře, která se ukázala být ne příliš profesionální. Pracovala jako hospodyně u jedné bohaté rodiny. Mzda byla Nabile vyplacena až po půl roce každodenní práce. Agentura si navíc z jejího výdělku vzala několik desítek procent za poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním zaměstnání. Žena přitom posílala velkou část výplaty zpět do Indonésie, stejně jako další migranti. Příjemcem takových peněz, remitencí, bývají nejčastěji jejich příbuzní. Nicméně jsou to právě tito lidé, kteří často nemají přístup k tradiční formě komerčního bankovnictví, a tak k převodu remitancí používají především neoficiálních kanálů. Tento způsob převodu je však velmi riskantní a často v jeho rámci dochází k odcizení transferovaných peněz.

Právě před podobnými riziky se snaží pracovní migranty ochránit mikrofinanční instituce (MFIs). Využívají prověřené zahraniční zaměstnavatele i pracovní agentury, které jsou schopné nabídnout migrantům přijatelné pracovní místo a především řádné finanční ohodnocení. Navíc navrhly služby související s transferem remitancí.

Remitenční služby mohou být poskytovány MFIs ve dvou fázích. Nejdříve pomáhají lidem s migrací za prací, pak už během pobytu v zahraničí. V první fázi MFIs vybírají vhodné adepty na práci v hostitelských zemích. Většinou se jedná o mladé, ambiciózní lidi se snahou změnit svůj život. Potom zahajují školení, která mají tyto klienty připravit na cestu a následný život v hostitelských zemích. Během procesu se klienti dozvídají důležité informace, které jim mohou pomoci vyvarovat se nebezpečím a chybám. MFIs se snaží také o zvýšení jejich finanční gramotnosti. Mnohé pracovní agentury a další společnosti totiž využívají neznalosti pracovních migrantů a snaží se na jejich úkor vydělat nemalé peníze.

Do začátků každý migrant potřebuje alespoň určitý obnos peněz, který mu pomůže s počátečními výdaji v zahraničí. To však může být pro mnohé chudé obyvatele i lidi ze střední třídy ze zemí globálního Jihu problém. Ceny v hostitelských zemích se mnohdy velmi liší od těch, na které jsou zvyklí ve své domovině. Aby měli alespoň nějaké finance do začátku, tak často prodávají všechen svůj majetek- domy, polnosti či podniky. I proto některé MFIs poskytují tzv. migrační granty, které mohou nabývat buďto krátkodobých či dlouhodobých úvěrů. Ty slouží k tomu, aby pro potenciální migranty bylo vůbec možné vycestovat ze země za lepšími pracovními příležitostmi v zahraničí. Takovýto úvěr je poskytován pouze dvojicím, přičemž jeden z nich je migrant, který využije tohoto úvěru k cestě do zahraničí a druhý je příjemce remitencí. Poté, co začne pracovní migrant generovat v zahraničí zisky, měsíčně posílá zpět do země původu určitý obnos remitancí, ze kterého jejich příjemce pravidelně splácí daný úvěr.

MFIs poskytují služby související jak transferem remitancí z hostitelských zemí do zemí původu, tak s poskytováním konzultací ohledně spoření a investování. Mají síť lokálních poboček, díky kterým mají příjemci snazší a rychlejší přístup k remitancím. Lidé tímto nemusí cestovat do vzdálených měst, aby si vybrali zaslané peníze. V neznámých městech se tito lidé totiž snadněji stanou obětí krádeží. Příjemci  remitancí jsou zejména ženy, pro které mohou v některých státech být takové cesty obzvláště nebezpečné.

Pokud se v místě bydliště klientů nenachází žádná pobočka MFIs, tak je zde ještě možnost využití služeb mobilních společností, se kterými MFIs velmi často spolupracují. Lidé díky těmto společnostem mohou vybírat, vkládat a převádět své finance právě pomocí mobilních telefonů. Dobře fungující je například keňský systém M-Pesa.

MFIs pomáhají příjemcům se spořením i investicemi. Mnozí příjemci remitance vloží do vzdělávání, zdravotní péče či na podporu mikropodnikání.

Propojování mikrofinančních institucí a remitencí ovšem nemá jen pozitivní dopady a výhody. Podpora migrace s sebou může nést svá negativa, jako je například rozpad rodin či „odliv mozků“, kdy opouští chudé země vzdělaní lidé. Častá bývá situace, kdy oba rodiče migrují za prací do jiných zemí a děti zůstávají u prarodičů, jiných rodinných příbuzných či rodinných přátel. Děti tímto sice mohou být finančně zajištěné, nicméně své rodiče vidí například pouze jedenkrát do roka, čímž se velmi drasticky přetrhávají rodinné vazby. Běžným jevem je to u filipínských rodin. Odjezd z Filipín se stal obvyklým způsobem, jak finančně zabezpečit sebe a svou rodinu. Často se stává, že za prací migrují oba rodiče, zatímco děti zůstávají na Filipínách u svých rodinných příbuzných.

Mnozí pracovní migranti stráví v zahraničí i několik let, aniž by navštívili své potomky. Až z 60 % jsou to právě ženy, které odcházejí z Filipín za prací do zahraničí. Ty si na dálku udržují osobnější vztah se svými dětmi prostřednictvím balíků, do kterých jim střádají nejrůznější věci nakoupené v hostitelských zemích. Je to pro ně způsob jak obdarovávat své milované, kteří se nacházejí daleko od nich.

Článek vychází diplomové práce Role mikrofinančních institucí a remitancí v rozvoji zemí globálního Jihu.


Gruzie: 10 let po válce. A kde jsou lidé?

Tato země na pomezí Evropy a Asie se v posledním desetiletí stává čím dál více opěvovanou turistickou destinací. Ekonomika se snaží vymanit ze sovětské slepé uličky, občanská společnost usiluje o demokratizaci, spolupráce s Evropskou

Velká zelená zeď má vrátit Sahelu zeleň

Desertifikace nejen v Sahelu, ale i na jiných místech po celém světě ohrožuje živobytí miliónů lidí. Vyřeší rozšiřování pouště projekt Velká zelená zeď?

Sto a jedna tvář Gruzie

I přesto, že je Gruzie ekonomicky na vzestupu a Evropská unie zde platí spoustu rozvojových projektů, stále se potýká s množstvím problémů. Ne všechny musí být na první pohled znát. Přímořské letovisko Batumi je toho dobrým příkladem.

Jak včely pomáhají dětem do školy

Globální oteplování a náhlé změny v teplotách a sezónách deště v rozvíjejících se zemích komplikují farmaření a snižují úrodu. Klimatické změny mohou také za kolísání cen kukuřice, rajčat nebo brambor. Ohrožují tak stabilní

foto: Tereza Hronová

Družstevnictví jako motor pro rozvoj zemědělství a drobného podnikání v Gruzii

Během éry Sovětského svazu se družstva stala nástrojem pro vyvlastňování půdy a znárodnění soukromého sektoru, přičemž jejich účelem nebyla ani tak spolupráce, ale především plnění pětiletky a kontrola ekonomiky. V postsovětském

Pixabay

Banány živí i ničí Latinskou Ameriku

Zatímco dříve u nás lidé stáli dlouhé fronty na banány, dnes je toto tropické ovoce široce dostupné, oblíbené a mnohdy levnější než to pěstované v Česku.

Dědictví Rudých Khmeru

V sedmdesátých letech minulého století se celá Kambodža ponořila na čtyři dlouhá léta do temnoty pod hrůzovládou Rudých Khmerů. Kdo byli Rudí Khmerové a jak se dnešní kambodžské království vyrovnává se šrámy minulosti?

Jak stromy zachraňují bolivijské farmáře před suchem

Bolívie zažila v posledních letech jedno z nejhoršího sucha ve své historii. Tato malá země zároveň vede žebříčky v kácení pralesů, čímž nenávratně přispívá k dalším klimatickým změnám. Farmáři, kteří se nacházejí

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Christopher Lange

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem.

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM