Zapojte se
Loading


Východní Timor se šplhá z poslední příčky zemí s nejvyšší mírou domácího násilí

Foto: Jana Asenbrennerova

11.07.2016
Adéla Kalusová

Téma: Gender

Region: Asie

I když se OSN formálně postavila proti domácímu násilí už před čtyřiceti lety, stále jsou země, kde je jeho míra alarmující. I když se odehrává za zdmi domů, bez svědků a je těžké ho odhalit, statistiky za nejhůře postiženou zemi považují Východní Timor.

O domácím násilí se příliš nemluví. Často se považuje za soukromou záležitost rodiny. Přispívá k tomu zejména strach žen přiznat týrání, ale také nedostatek povědomí. Například Angola má zákon proti domácímu násilí teprve od roku 2011. Teprve ten dal problému právní rámec.  Někdy jsou ženy vychované tak, aby považovaly domácí násilí za právo manžela. Lze tedy téměř s jistotou tvrdit, že je tento fenomén daleko rozsáhlejší než vypovídají statistiky. Ty tvrdí, že 81 % dospívajících dívek z Východního Timoru věří, že muž bije svou ženu odůvodněně. V Indii, Pákistánu či Bhútánu si to samé myslí přes 50 % žen. Domácí násilí tedy považují za jev, proti kterému se nedá bojovat.

Příčiny? Izolace a chudoba

Loni v únoru pronesl nový předseda vlády Východního Timoru Dr. Rui Maria de Araújo projev, ve kterém se zavázal k mírovému řešení problémů země, hospodářskému rozvoji a snižování chudoby. Zdůraznil také potřebu vybudování společnosti, která posílí postavení žen, které se i přes vysoké zastoupení v parlamentu setkávají s domácím násilím. Ačkoliv případy týrání žen eviduje každá země, výzkum ve Východním Timoru ukázal, že 38 % žen ve věku 15 – 49 let zažilo v určitém okamžiku svého života násilí. Naproti tomu v  České republice bylo zjištěno v roce 2015, že přímou zkušenost s domácím násilím má 13 % obyvatel a nepřímou 27 %. Obětí domácího násilí se v Česku podle průzkumu společnosti SocioFactor stala každá šestá žena a každý dvaadvacátý muž.

Spousta obětí o něm nikdy nemluvila, ani nepodnikla patřičné kroky k zastavení agresora. Hlavní překážkou je strach a nedostatečná podpora rodiny. Tyto problémy nejsou pouze ve Východním Timoru, nicméně tady jsou tyto problémy umocněny chudobou a především špatnou infrastrukturou. S ní souvisí izolace mnoha vesnických rodin.

 

 

Země zaznamenala obrovské úspěchy v potírání domácího násilí v době indonéské okupace, kdy docházelo v zemi k velkým nepokojům a násilnostem zejména ze strany ozbrojenců, kteří odmítali nezávislost Východního Timoru. I přes neklidné dění v zemi ženy v Timoru poskytovaly přístřeší a bezpečnost jiným ženám, které se staly oběťmi domácího násilí a neměly se kam vrátit.

V souvislosti se střety, které probíhaly roku 1999, tyto ženy upoutaly pozornost zvláštního zpravodaje OSN pro násilí na ženách, který v tomtéž roce vyšetřoval právě v Timoru. Ten ukázal problém v jasných barvách - jako skutečné porušování lidských práv, které bylo třeba potrestat. Timorské i zahraniční aktivistky se společně chopily příležitosti vytváření nového národa, aby se pokusily zajistit úplnou rovnost žen a mužů. To se projevilo i v politickém dění. Díky tomuto počinu má Timor nejvyšší zastoupení žen v politice, což se ovšem neodráží v počtu obětí domácího násilí. Tam zatím zůstává na smutném konci žebříčku.

Nový legální rámec

Násilí na ženách se stalo hlavním tématem prvního národního kongresu žen v roce 2000. Ženy zde hovořily o lidských právech a domácím násilí během indonéské okupace. Nikdo už nedokázal ovlivnit činy, kterých se muži dopustili na ženách. Objektivní informování o problému a usmiřování se staly klíčovými pro období od roku 2001 do roku 2005. Ženy začaly své příběhy vyprávět, i přes odpor některých politiků.

Vznikaly první služby pro oběti domácího násilí a v roce 2010 začal ve Východním Timoru platit první zákon na jeho zákaz. Poprvé bylo legálně deklarováno, že násilí je zločin a oběti mají právo na podporu a ochranu. I dnes pracuje na zlepšení situace například australská vláda a Asijská nadace. Snaží se přesvědčovat společnost o škodlivosti domácího násilí, měnit postoje i samotné chování násilníků. Zlepšují systém pomoci obětem a vymáhání trestů.

Podílí se na zapojení klíčových stran, které se angažují v prevenci a reakci na domácí násilí. “Tento zákon je pro Východní Timor velmi důležitý, protože domácí násilí je zde velmi časté. Jeho cílem není zavírat lidi do vězení, ale ctít lidská práva," řekl Armando da Costa - státní tajemník pro prosazování rovnosti, který se podílel na znění zákona. Tento výrok byl uveden začátkem května roku 2015 na portálu The Inside Story of Emergency.

Východní Timor by se tak mohl brzy stát příkladem pro ostatní postkonfliktní země, které mají problémy s násilím na ženách. Podmínkou ovšem je, že závazky nezůstanou jen na papíře a rozšíří se i do odlehlých vesnic.


Gruzie: 10 let po válce. A kde jsou lidé?

Tato země na pomezí Evropy a Asie se v posledním desetiletí stává čím dál více opěvovanou turistickou destinací. Ekonomika se snaží vymanit ze sovětské slepé uličky, občanská společnost usiluje o demokratizaci, spolupráce s Evropskou

Velká zelená zeď má vrátit Sahelu zeleň

Desertifikace nejen v Sahelu, ale i na jiných místech po celém světě ohrožuje živobytí miliónů lidí. Vyřeší rozšiřování pouště projekt Velká zelená zeď?

Sto a jedna tvář Gruzie

I přesto, že je Gruzie ekonomicky na vzestupu a Evropská unie zde platí spoustu rozvojových projektů, stále se potýká s množstvím problémů. Ne všechny musí být na první pohled znát. Přímořské letovisko Batumi je toho dobrým příkladem.

Jak včely pomáhají dětem do školy

Globální oteplování a náhlé změny v teplotách a sezónách deště v rozvíjejících se zemích komplikují farmaření a snižují úrodu. Klimatické změny mohou také za kolísání cen kukuřice, rajčat nebo brambor. Ohrožují tak stabilní

foto: Tereza Hronová

Družstevnictví jako motor pro rozvoj zemědělství a drobného podnikání v Gruzii

Během éry Sovětského svazu se družstva stala nástrojem pro vyvlastňování půdy a znárodnění soukromého sektoru, přičemž jejich účelem nebyla ani tak spolupráce, ale především plnění pětiletky a kontrola ekonomiky. V postsovětském

Pixabay

Banány živí i ničí Latinskou Ameriku

Zatímco dříve u nás lidé stáli dlouhé fronty na banány, dnes je toto tropické ovoce široce dostupné, oblíbené a mnohdy levnější než to pěstované v Česku.

Dědictví Rudých Khmeru

V sedmdesátých letech minulého století se celá Kambodža ponořila na čtyři dlouhá léta do temnoty pod hrůzovládou Rudých Khmerů. Kdo byli Rudí Khmerové a jak se dnešní kambodžské království vyrovnává se šrámy minulosti?

Jak stromy zachraňují bolivijské farmáře před suchem

Bolívie zažila v posledních letech jedno z nejhoršího sucha ve své historii. Tato malá země zároveň vede žebříčky v kácení pralesů, čímž nenávratně přispívá k dalším klimatickým změnám. Farmáři, kteří se nacházejí

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Christopher Lange

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem.

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM