Zapojte se
Loading


Agentura STEM/MARK: Češi chtějí pomáhat, ale…

17.06.2016
Karel Vrána

Téma: Mezinárodní rozvojová pomoc, Rozvojová spolupráce ČR

Region: Regionálně nezařazené

I když se Češi kloní k názoru, že je důležitější pomáhat spíše doma než v zahraničí, většina považuje pomoc lidem v rozvojových zemích za důležitou. To ukázal výzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK i další.

Výsledky posledního Eurobarometru z přelomu loňského a letošního roku ukazují, že takto uvažuje o podpoře obyvatel rozvojových zemí 78 % Čechů. I přes vysoká čísla patří Česko v rámci Evropy v tomto ohledu spíše k opatrnějším zemím (průměr EU je 89 %), na úrovni zemí z podobného geografického okruhu (střední a východní Evropa) a Pobaltí.

I když tři čtvrtiny Čechů berou pomoc chudším státům za důležitou, většina (přes 60 %) souhlasí také s výrokem, že je důležitější pomáhat doma než v zahraničí, jak zjistil čerstvý výzkum STEM/MARK pro společnost Člověk v tísni (výsledky najdete ZDE). Přes 20 % dotázaných se neumělo rozhodnout. Většina (přes 90 %) dokonce přetavila své přesvědčení v akci a přispěla někdy na dobročinné účely. Ale přes 82 % respondentů nikdy nepřispělo na zahraniční projekty.

S názorem, že je důležitější pomáhat doma než v zahraničí, už se někdy setkalo 77 % dospělých Čechů. Nejčastějším šiřitelem těchto informací jsou podle více než 60 % respondentů přátelé a známí. Přes 43 % lidí se s podobným názorem setkalo na sociálních sítích.

Češi příliš nevěří, že jedinec může v boji s chudobou v rozvojových zemích něco změnit. Pozitivnímu vlivu úsilí jedince důvěřuje pouze třetina Čechů (32 %). Příliš silné není přesvědčení ani v Unii jako celku, kde v průměru jen něco přes polovinu (52 %) lidí věří, že jako jedinci mohou něco s chudobou v rozvojových zemích udělat. Ale názorový rozptyl je velmi široký, od 89 % ve Švédsku k 14 % v Bulharsku.

I když se podle výzkumu STEMu 85 % Čechů domnívá, že extrémní chudobu je třeba řešit, větší nejasnosti panují v tom, kdo a jak by se měl tomuto problému postavit. Jak zjistil Eurobarometr, téměř dvě třetiny (64 %) českých občanů se domnívají, že potírání chudoby v rozvojových zemích je v zájmu Evropské unie. Ale jen podle poloviny (51 %) by měl být tento boj unijní prioritou. Také jen polovina Čechů zastává názor, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo být prioritou národních vlád.

Podle průzkumu pro FoRS z roku 2014 více než polovina (59 %) Čechů neví, jak pomoc funguje a kam směřuje. Spojenou nádobou je fakt, že česká veřejnost se sice o informace o rozvojové spolupráci deklaratorně zajímá, ale aktivně je již nevyhledává. Přesto podobné množství (68 %) českých občanů považuje rozvojovou pomoc za efektivní nástroj, jak bojovat s chudobou v rozvojových zemích.

Tak co si tedy Češi o rozvojové pomoci vůbec myslí? Dle výzkumu STEM především nedůvěřují tomu, že se s vybranými prostředky nakládá transparentně. Téměř tři čtvrtiny souhlasí s výrokem, že všudypřítomná korupce je příčinou toho, že se k potřebným dostane jen část peněz. Kriticky vnímají Češi ale i korupčnost domácího prostředí, jak ukázal letos zveřejněný žebříček Transparency International, v němž se Česko umístilo na 37. místě, pod bodovým průměrem Evropské unie.

Nedůvěra v transparentnost rozvojové pomoci je ve veřejném prostoru poměrně frekventovaným výrokem, se kterým se někdy setkalo 89 % respondentů. Lidé nejčastěji uváděli (přes 50 % bez ohledu na věk), že si tuto myšlenku pamatují z televize. Mladší respondenti do třiceti let pak jako hlavní zdroj uváděli sociální sítě.

Část Čechů se také zřejmě domnívá, že si obyvatelé rozvojových zemí mohou za problémy tak trochu sami. Polovina populace souhlasí s výrokem, že pasivita lidí v rozvojových zemích přispívá ke vzniku problémů a brání jim tyto problémy řešit. Dalších téměř 21 % obyvatel nemá v souvislosti s výrokem jasný názor. Téměř 42 % obyvatel si navíc myslí, že rozvojová pomoc nefunguje a situaci v zemích nezlepšuje.

Určitá část populace také zřejmě považuje samotnou rozvojovou pomoc za jeden ze zdrojů potíží v zemích třetího světa. Přes 38 % obyvatel totiž souhlasí s výrokem, že pomoc rozvojovým zemím zvyšuje populaci, a tím přispívá k dalším problémům. Podobná část obyvatel (41 %) je ale opačného názoru.

Přes tyto rozpory ale Češi mnoho jiných cest k nápravě nerovných podmínek nevidí. Téměř dvě třetiny Čechů se podle Eurobarometru domnívají, že rozvojová pomoc přispívá k rovnoprávnějšímu světu. Je to sice méně než u průměrného Evropana (76 %), přesto lze usuzovat, že rozvojová pomoc je vnímána jako užitečný nástroj.


Gruzie: 10 let po válce. A kde jsou lidé?

Tato země na pomezí Evropy a Asie se v posledním desetiletí stává čím dál více opěvovanou turistickou destinací. Ekonomika se snaží vymanit ze sovětské slepé uličky, občanská společnost usiluje o demokratizaci, spolupráce s Evropskou

Velká zelená zeď má vrátit Sahelu zeleň

Desertifikace nejen v Sahelu, ale i na jiných místech po celém světě ohrožuje živobytí miliónů lidí. Vyřeší rozšiřování pouště projekt Velká zelená zeď?

Sto a jedna tvář Gruzie

I přesto, že je Gruzie ekonomicky na vzestupu a Evropská unie zde platí spoustu rozvojových projektů, stále se potýká s množstvím problémů. Ne všechny musí být na první pohled znát. Přímořské letovisko Batumi je toho dobrým příkladem.

Jak včely pomáhají dětem do školy

Globální oteplování a náhlé změny v teplotách a sezónách deště v rozvíjejících se zemích komplikují farmaření a snižují úrodu. Klimatické změny mohou také za kolísání cen kukuřice, rajčat nebo brambor. Ohrožují tak stabilní

foto: Tereza Hronová

Družstevnictví jako motor pro rozvoj zemědělství a drobného podnikání v Gruzii

Během éry Sovětského svazu se družstva stala nástrojem pro vyvlastňování půdy a znárodnění soukromého sektoru, přičemž jejich účelem nebyla ani tak spolupráce, ale především plnění pětiletky a kontrola ekonomiky. V postsovětském

Pixabay

Banány živí i ničí Latinskou Ameriku

Zatímco dříve u nás lidé stáli dlouhé fronty na banány, dnes je toto tropické ovoce široce dostupné, oblíbené a mnohdy levnější než to pěstované v Česku.

Dědictví Rudých Khmeru

V sedmdesátých letech minulého století se celá Kambodža ponořila na čtyři dlouhá léta do temnoty pod hrůzovládou Rudých Khmerů. Kdo byli Rudí Khmerové a jak se dnešní kambodžské království vyrovnává se šrámy minulosti?

Jak stromy zachraňují bolivijské farmáře před suchem

Bolívie zažila v posledních letech jedno z nejhoršího sucha ve své historii. Tato malá země zároveň vede žebříčky v kácení pralesů, čímž nenávratně přispívá k dalším klimatickým změnám. Farmáři, kteří se nacházejí

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Christopher Lange

Saúdská Arábie, štědrý a nevyzpytatelný dárce

Rezoluce Generálního shromáždění OSN z roku 1970 udává, že bohaté státy mají na rozvojovou pomoc přispívat 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Saúdskoarabské království je v tomto ohledu spolehlivým přispěvatelem.

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM