Zapojte se
Loading


Analýzy

Téma:

Genderová rovnost jako klíč k rozvoji

Přihlížení k genderové rovnosti je zásadní podmínkou pro rozvoj. I když ženy tvoří polovinu světové populace, stále nemají všude stejná práva, příležitosti a svobodu volby jako muži. Dokud se jejich situace nezmění, potenciál

Adaptace na klimatické změny v rozvojových zemích

Klimatické změny se staly veřejně diskutovaným tématem, které je ovšem v posledních letech více ovlivňováno politickými ideologiemi než samotným vědeckým poznáním. Na konci září roku 2013 vydal Mezivládní panel pro změny klimatu

Global hunger index 2013 - FULL VERSION

Dne 14. října 2013 bude již poosmé celosvětově zveřejněn Globální index hladu (GHI 2013). Přináší unikátní statistiky o hladu ve světě, stejně jako doporučení, jak s ním bojovat. Letošní zpráva poukazuje na pokles počtu

Globální index hladu 2013 - zkrácená verze česky

Dne 14. října 2013 bude již poosmé celosvětově zveřejněn Globální index hladu (GHI 2013). Přináší unikátní statistiky o hladu ve světě, stejně jako doporučení, jak s ním bojovat. Letošní zpráva poukazuje na pokles počtu

Zpráva o starých lidech ve světě Global AgeWatch Index 2013

Vůbec první souhrnná zpráva o stavu seniorů ve světě. Více informací zde.

Jak mít ekologicky a sociálně odpovědnou organizaci/firmu

Publikace Green Toolbox má za cíl podpořit a inspirovat organizace k uplatňování udržitelných pracovních postupů při jejich každodenní práci, při projektovém managementu a řízení kanceláře. Přináší odpovědi

Vzdělej dívku, vybuduj národ

Uganda, po získání nezávislosti v roce 1962, prožila snad ještě bouřlivější vývoj než za doby koloniální éry. Věčné konflikty měly bezpochyby velmi negativní vliv na vzdělávací systém. Snad největší zkázu země zaznamenala

Mezinárodní nevládní organizace při řešení konfliktů - případová studie krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme

Bakalářská práce se zabývá rolí nevládních organizací při řešení konfliktů, přičemž konkrétně využívá úlohy nevládních organizací při tvorbě Certifikačního schématu Kimberley Procesu jako případovou studii. Práce popisuje

Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země

Skutečnost, že dnes miliardy lidí postrádají přístup k elektřině a stále používají otevřený oheň k přípravě jídla, je alarmující. A co je horší, tato situace se má v průběhu dalších dvaceti let změnit jen velmi málo [20,

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM