Zapojte se
Loading


Analýzy

Téma:

Výzvy pro potravinovou pomoc během ozbrojených konfliktů – Případ Sýrie

Cílem této práce tedy je stručné zhodnocení rizik potravinové pomoci v ozbrojených konfliktech a jejich relevanci ke konfliktu v Sýrii spolu s doporučeními, jak by se těmto rizikům mohlo být možné vyhnout.

Bohatství, hlad a bída Tanzanie

Tanzanie je zemí paradoxů. Na úvodní pohled vnímáme exotickou, turisticky lákavou zemi s charakteristickým přírodním bohatstvím. Na druhý pohled seznáme zchátralý stát, sužovaný hladem, chudobou a dluhy, přitom na africké

Hladomor v Čjinském státě

 V této analýze se ohlédneme za hladomorem, který zasáhl jihozápad Barmy a v plné síle propukl v roce 2008. Po krátké charakteristice zasažené oblasti bude vysvětlena hlavní příčina hladomoru a faktory, které strádání obyvatel

Česká stopa v Etiopii

Východoafrická Etiopie představuje jednu z nejchudších zemí světa. V roce 2012 se v žebříčku sestaveného podle Indexu lidského rozvoje (HDI) umístila na 172. místě ze 187 zemí. Ministerstvo zahraničních věcí, Česká rozvojová agentura,

Omezený přístup drobných prodecentů potravin na trhy v Africe

Glopolis vydává briefing paper přibližující téma postavení drobných farmářů a překážek, kterým čelí v souvislostí s prodejem své produkce. Tento dokument představuje stručný úvod do této problematiky. Celou

Rokem 2014 ke zdravému potravinovému systému

Říká se, že co je malé, to je hezké. V případě zemědělství by se dalo dodat, že také užitečné a nutné. Experti z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se shodují, že drobné farmaření je zásadní pro naplnění

Nerovný přístup ke zdrojům sladké vody jednotlivých znevýhodněných skupin obyvatel oproti většinové společnosti

Voda je přírodní bohatství, které udržuje vhodné životní prostředí a podporuje lidskou existenci, ale do budoucna může být její nedostatek také příčinou rizika a zranitelnosti. Necelá 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě,

Měkké aspekty rozvojové spolupráce

Rozvojová spolupráce je téma, které si během posledních pár desítek let prošlo značným vývojem, který se promítl i do užívané terminologie. V minulosti se často používal termín „rozvojová pomoc“, který ovšem implikoval

Nerovný přístup ke vzdělání znevýhodněných skupin společnosti se zaměřením na ženy

Odborná analýza zahrnuje 7 případových studií ze 7 zemí světa: 1. Vdaná ve dvanácti. Předčasné dětské sňatky jako jedna z hlavních bariér vzdělání ve státě Amhara, Etiopie; 2. Do školy na oslíku. Dívky se zdravotním postižením

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM