Zapojte se
Loading


Analýzy

Téma:

Souvislosti mezi migrací a rozvojem

Migrace se pro evropskou veřejnost stala tématem teprve nedávno v souvislosti s uprchlickou krizí. Jaký vliv však má na rozvojové země? Studii pro Terre des Hommes a Welthungerhilfe vypracoval prof. Jochen Oltmer z univerzity v Osnabrücku.

FAO - příručka o dětské práci

Podívejte se na příručku vydanou pod záštitou specializované agentury OSN Organizace pro výživu a zemědělství, která se věnuje  monitoringu dětské práce v zemědělství. Příručka má podtitul Měření dopadů

Trendy v migraci syrských žadatelů o azyl v Evropské unii

Report iniciativy REACH z 28. září 2015 kombinuje data o Syřanech mířících do Evropské unie sesbíraná jak na Blízkém východě, tak na Balkáně, a mapuje také klíčová sociální média, která žadatelé o azyl používají.  

Klimatická změna a rozvoj

Jak spolu souvisí klimatické změny a rozvoj? Vzájemným souvislostem se jmenuje 15. číslo tzv. Policy Digestu, které vydávají evropské neziskové organizace sdružené v platformě Trialog. Dokument (v angličtině) si můžete přečíst

Veřejné financování rozvojových neziskovek podle vybraných dárcovských států

Polská federace neziskových organizací Grupa Zagranica nechala vypracovat analýzu financování neziskovek pracujících na poli rozvojové spolupráce v Česku, Velké Británii, Dánsku, Švédsku a Irsku. Celou analýzu (v angličtině) si

Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí

Glopolis vydal zprávu, na které se podíleli experti z nevládních organizací z 15 zemí EU, nabízí přehled závazků jednotlivých zemí a kroky, které jejich vlády podnikají proti obcházení daňové povinnosti a pro zvyšování finanční

FAO analýza hladu

Podvýživa je nejčastěji definována jako výsledek nedostatečného přísunu živin a opakovaných infekčních onemocnění. Spíše než o fyzickém pocitu hladu je tedy o nedostatku dobře využitých sacharidů, bílkovin, vitamínů a minerálů.

Globální podvýživa - Safe the children

As world leaders have been occupied with one economic crisis after another, a hunger and malnutrition crisis affecting millions of children has gone unchecked. While the world has been experiencing years of financial turmoil, pervasive long-term malnutrition

Řešení globální podvýživy

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila podvýživu za největší hrozbu světového veřejného zdraví. Postihuje čtvrtinu všech dětí na světě a patří mezi hlavní příčiny dětské úmrtnosti. Rozhodně však není jen

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM

Děkujeme, že se zajímáte o rozvojovou spolupráci a globální témata. Aktuální informace naleznete na www.clovekvtisni.cz